Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Desondanks kunnen ouders/verzorgers jaarlijks onderstaande kosten verwachten. Toelating van kinderen tot onze school is niet afhankelijk van de betaling van deze kosten. Alle kinderen nemen deel aan alle onderdelen van het onderwijsprogramma en aan de feesten en activiteiten die door de ouderraad georganiseerd worden. Deelname aan het schoolreisje en het kamp in groep 8 is wel verbonden aan betaling van de eigen bijdrage.

De activiteitencommissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, enkele feesten en activiteiten. Deze feesten en activiteiten worden niet bekostigd uit de rijksbijdrage maar uit de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, met instemming van de MR vastgesteld. De ouderbijdrage is een minimumbedrag, een hogere bijdrage is van harte welkom. Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 42,50 (15,- voor de feestactiviteiten en 27,50 voor het schoolreisje). De directie verantwoordt inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdrage jaarlijks in de openbare vergadering en aan de MR. De incasso van de ouderbijdrage zal begin oktober plaatsvinden middels Schoolkassa.

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage worden de ouders van de leerlingen in groep 8 gevraagd om een deel van de kosten van het schoolkamp te betalen. De leerlingen gaan kamperen en ondanks dat we dat zo goedkoop mogelijk doen, ligt de bijdrage van de ouders op € 110,00. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uit groep 8 hierover uitgebreid geïnformeerd. Tijdens de voorlichtingsavond in groep 8 krijgt u hierover een brief met alle relevante informatie.