Ouderbetrokkenheid

Bij het woord “ouderbetrokkenheid” hebben we al snel een volgende voorstelling: Sinterklaas is het land uit en de voorbereidingen voor het kerstfeest kunnen van start gaan. Hierbij hoort ook de aankleding van onze school. In de weken voor en na de Sinterklaas, is er veel beweging in de school. Ouders lopen in de school, helpen met de aankleding van de school. Wat is dat toch fijn! Aan het eind van de ochtend is de hele school in kerstsfeer. Wat zijn we als school blij met deze betrokkenheid van ouders. 

Ouderbetrokkenheid is echter niet alleen de grote groep ouders die ons te hulp schieten bij de Sint, Kerst en andere festiviteiten. Onze MR en activiteitencommissie spelen hier ook een belangrijke rol in. De Sleutelbloem ziet ouders als partners zowel didactisch, hoe is onze vorm van onderwijs, als pedagogisch, praten over opvoeding. Een open relatie met ouders, is goed voor de kinderen. De kinderen voelen zich ondersteund door hun ouders omdat die het belangrijk vinden dat ze naar school gaan. Leerkrachten ervaren dat kinderen met betrokken ouders beter presteren. Uit recent wetenschappelijk onderzoek (Radboud universiteit) blijkt dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op zowel de sociale als cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ook de onderwijsinspectie noemt een goede ouderbetrokkenheid als één van de succesfactoren van sterke basisscholen.