Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op basisschool De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

25 apr
08 mei
Meivakantie
23 mei
Schoolfotograaf
24 mei
Schoolfotograaf
26 mei
27 mei
Hemelvaartsweekend
Donderdag en vrijdag alle leerlingen vrij
31 mei
03 jun
Kamp groep 8
Bestemming nog een verrassing. Nadere informatie volgt te zijner tijd.