Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op basisschool De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

05 jul 13:00
14:15
Doorschuifmiddag
De leerlingen schuiven een leerjaar door en ontmoeten de 'nieuwe' mentoren, onderwijsassistenten en leraarondersteuners en de klasgenoten.
05 jul 18:30
21:00
Afscheidsavond groep 8
Het hele team neemt afscheid van de leerlingen en ouders van groep 8.
7/8A 7/8B 7/8C
08 jul
Laatste schooldag, rapport (2)
09 jul
22 aug
Zomervakantie
Van 9 juli tot en met 22 augustus
Deze module is niet correct geconfigureerd. Er is geen itemlist template ingevuld.
Sleutelplein