Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op Kindcentrum De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

29 apr
12 mei
Meivakantie
Inclusief Koningsdag 27-4 en Hemelvaartsdag 9-5.
20 mei
2e Pinksterdag
22 mei
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
28 mei
31 mei
Kamp groep 8
28 mei
31 mei
Start Avondvierdaagse Beverwijk