Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op Kindcentrum De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

06 nov 14:30
18:00
Oudergesprekken (Portfolio)
OT 1-2-3 ouder en leerkracht OT 4-5 en 6-7-8 ouder, leerkracht en kind
07 nov 14:30
18:00
Oudergesprekken (Portfolio)
08 nov 14:30
18:00
Oudergesprekken (Portfolio)
09 nov 14:30
18:00
Oudergesprekken (Portfolio)
10 nov 14:30
18:00
Oudergesprekken (Portfolio)
17 nov
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
22 nov 14:30
18:00
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
23 nov 14:30
18:00
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
24 nov 14:30
18:00
Voorlopig adviesgesprekken groep 8