Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op basisschool De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

03 dec
Sinterklaasviering
15 dec
Kerstlunch
De school verzorgt de lunch. U hoeft uw kind geen lunch mee te geven.
27 dec
09 jan
Kerstvakantie
Deze module is niet correct geconfigureerd. Er is geen itemlist template ingevuld.
Sleutelplein