Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op basisschool De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

30 jan
03 feb
Toetsweken (Midden)
Gelieve geen afspraken voor huisarts, tandarts, ortho e.d. te maken deze weken tijdens schooltijd.
06 feb
10 feb
Toetsweken (Midden)
Gelieve geen afspraken voor huisarts, tandarts, ortho e.d. te maken deze weken tijdens schooltijd.
14 feb 14:30
20:00
Adviesgesprekken groep 8
7/8A 7/8B 7/8C
15 feb 14:30
20:00
Adviesgesprekken groep 8
7/8A 7/8B 7/8C
16 feb 14:30
20:00
Adviesgesprekken groep 8
7/8A 7/8B 7/8C
24 feb
Rapport 1 mee
27 feb
05 mrt
Voorjaarsvakantie