Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op basisschool De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

03 mei
16 mei
Meivakantie
18 mei
Schoolfotograaf
24 mei
2e Pinksterdag
25 mei
04 jun
Toetsweek
25 mei
28 mei
Kamp groep 8
Deze module is niet correct geconfigureerd. Er is geen itemlist template ingevuld.
Sleutelplein