De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Hulpouders gezocht lentefeest

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Op vrijdag 24 maart vieren wij op school weer het lentefeest. Vorig jaar was het een groot succes en we gaan er ook dit jaar weer een groot feest van maken! Wij zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen. Er worden deze dag verschillende activiteiten aangeboden op het schoolplein. De activiteiten zijn divers: we hebben zowel creatieve als sportieve activiteiten bedacht.

Om deze activiteiten te begeleiden, hebben wij uw hulp hard nodig. Lijkt het u leuk om van ongeveer 13.30 tot 16.00 ons te helpen op 24 maart? U kunt zich dan inschrijven door middel van de intekenlijst bij dit bericht. De organisatie van het lentefeest zal op een later moment contact zoeken met alle hulpouders. Wij zullen dan uw voorkeur voor het begeleiden van een activiteit vragen en u zult dan ook de definitieve tijd horen.  Middels het intekenverzoek hieronder kunt u zich opgeven.

Schoolfruit

Het schoolfruit voor volgende week

Maandag  : appel

Dinsdag   : mandarijn

Woensdag : komkommer

Donderdag: sinaasappel

Vrijdag    : peren

Sleutelbloem start Ouderkamer

Kindcentrum De Sleutelbloem wil ouders graag betrekken bij de school en bij het onderwijs aan hun kinderen. Daarvoor starten wij vrijdag 17 februari een Ouderkamer.

Een Ouderkamer is een ontmoetingsplaats voor iedereen die kinderen heeft op de basisschool, peuterspeelzaal of gebruik maakt van de voor- en na schoolse opvang.

In de Ouderkamer ontmoeten ouders elkaar en ontstaan er contacten met de school. Wij vinden het belangrijk dat ouders en school goed op elkaar aansluiten.

Wij zorgen voor een fijne ontvangst. Regelmatig worden er themabijeenkomsten gehouden gericht op onderwijs, opvoeding en ontwikkelingen in de wijk. Of we gaan samen iets doen ter ontspanning zoals koken of knutselen. Ouders kunnen zelf onderwerpen inbrengen en met suggesties komen en wij staan ook open voor alle vragen die met het welzijn van de kinderen en de ouders te maken hebben.

De Ouderkamer is elke vrijdagochtend geopend. De inloop is vanaf 8.30 uur tot ongeveer 10.30uur

De begeleiding is in handen van Marja van Huffel  van MEE & de Wering. Zij zal zich later nog uitgebreider aan u voorstellen

Kom gezellig langs. U bent altijd vrijblijvend welkom ,de koffie en thee staat klaar.

Heb jij altijd gedroomd van een carrière voor de klas?

In samenwerking met pabo INHolland Haarlem bieden Tabijn, Fedra, Atlant en IJmare het zij-instroomtraject aan.

Zie de bijlage voor meer informatie.

flyer zij instroom nov 2022
Bericht van directie: Directeur in opleiding

Beste ouders en verzorgers,

U weet dat we de afgelopen schooljaren al veel last hebben gehad aan het tekort van lesgevend personeel. Ons bestuur Stichting Fedra ziet nu ook steeds vaker dat er een tekort ontstaat aan directeuren in het basisonderwijs. Fedra wil dit voor zijn door directeuren vroegtijdig op te leiden binnen de Stichting. Om zeker te zijn dat er tegen die tijd goede directeuren beschikbaar zijn, start Fedra nogmaals een intern opleidingstraject ‘Directeur in opleiding’ (DIO).

Twee jaar geleden is de huidige directeur Melanie Clots ook gestart met het opleidingstraject DIO op de Sleutelbloem. Dit is een succes geweest, inmiddels is Melanie nu ook directeur van de Sleutelbloem. Vanaf januari 2023 start er nogmaals een directeur in opleiding op de Sleutelbloem. Zij wordt begeleid en gecoacht door de directeur Angelique de Vries met als doel dat zij over 2 jaar zelfstandig een school kan leiden binnen Stichting Fedra.

Met trots kunnen we melden dat een personeelslid van Fedra aan dit opleidingstraject gaat beginnen. Haar naam is Daphne Mol. Daphne start na de kerstvakantie op De Sleutelbloem en is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. Na de voorjaarsvakantie zal hier de vrijdag aan toegevoegd worden.

De directeur in opleiding zal in het begin zoveel mogelijk de directeur volgen in de dagelijkse activiteiten. Gedurende het traject dat in totaal 2 jaar duurt, krijgt de directeur in opleiding steeds meer eigen taken en verantwoordelijkheden Het is dus goed mogelijk dat u met Daphne te maken krijgt op onze school.

Ik wil Daphne een mooie en leerzame tijd toewensen op De Sleutelbloem. Na de kerstvakantie kunt u ons tegenkomen in de ochtend op het schoolplein om kennis te maken.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Kindcentrum De Sleutelbloem

Bericht van directie over tekort aan personeel en pilot volgend schooljaar

Beste ouders en verzorgers,

Wij willen u hierbij informeren over het tekort aan personeel en de pilot die de school volgend schooljaar wil starten.

U heeft het misschien al gemerkt, maar de afgelopen weken hebben we te maken met veel ziek personeel in de school. Door het werken met onderwijsteams en ook veel te werken met ondersteunend personeel in de groepen, kunnen we veel vervanging zelf oplossen.

Alleen lukt dat niet altijd meer. Op de maandag krijgt onderwijsteam 7-8 thuisonderwijs, dit omdat we op maandag het niet meer intern kunnen oplossen. Daarnaast laten we ook soms een leerjaar thuis in een ander onderwijsteam.

Ondertussen raken de mogelijkheden op wat betreft het oplossen van het tekort aan personeel. Wat maakt dat we ons hebben aangesloten bij de pilot 'de nieuwe schoolweek'. Ook wij hebben andere organisatievormen nodig om goed om te kunnen gaan met minder personeel. 

Volgend schooljaar starten we met een pilot om ons onderwijs zo te organiseren dat de kinderen goed onderwijs blijven krijgen, 5 dagen naar school kunnen en het personeel gezond blijft. We zijn gestart met het bedenken van plannen, gaan in gesprek met het team en betrekken de MR hierbij. Wanneer er meer duidelijkheid komt over ons plan, dan wordt u daarover geïnformeerd via Klasbord.

We ervaren dat ouders betrokken willen worden en het fijn vinden dat zij goed op de hoogte worden gehouden door de berichten op Klasbord. Wat ontzettend steunend en fijn is, is het begrip van vele ouders bij afwezigheid en ziekte van personeel. Daarvoor onze dank. We waarderen uw betrokkenheid en flexibiliteit.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie

Bericht van directie: Jeugdeducatiefonds en kerstpakket

Beste ouders en verzorgers,

Onze school is aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. Een fonds dat scholen ondersteunt bij armoede in gezinnen. 

Dit fonds wordt door school ingezet voor de bekostiging van de boterhammenbar en het schoolfruit. Maar ook het boek dat de kinderen voor de herfstvakantie hebben ontvangen wordt bekostigd uit dit fonds.

Wij kunnen als school niet bepalen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, voor ons is elk kind gelijk. Wat maakt dat het aanbod van het Jeugdeducatiefonds aan alle kinderen op onze school wordt aangeboden.

Nu heeft het Jeugdeducatiefonds ervoor gezorgd dat zij gezinnen een kerstdiner/kerstpakket kunnen aanbieden. Dat kunnen we helaas niet voor alle kinderen regelen. Maar wel voor gezinnen die deze steun goed kunnen gebruiken.

Dus ik wil u hierbij uitnodigen als u interesse heeft in een kerstdiner/kerstpakket zich aan te melden bij Barbara. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden, het kerstpakket is gratis en we gaan vertrouwelijk om met uw aanmelding.

Ik wil u uitnodigen om hier gebruik van te maken, loop bij Barbara even binnen.

Met vriendelijke groet,

 Angelique de Vries

Directeur Kindcentrum De Sleutelbloem 


Energiebespaaravond voor ouders op 1-11-2022 19.00-20.00 uur

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij vragen om u in te schrijven voor de Energiebespaaravond zodat we voldoende zitplaatsen kunnen regelen. In een bericht voor de herfstvakantie heb ik al een vooraankondiging gedaan over deze ouderavond.

Dinsdagavond 1 november 19.00-20.00 op het Sleutelplein.

Hoe kan ik energie besparen en mijn energierekening verlagen? Hoe krijg ik mijn kinderen zo ver dat ze meedoen?

Er is een energiecoach die praktische tips & tricks deelt over hoe je kunt besparen en hoe je daar direct voordeel van hebt. Zodat je dezelfde dag nog kan beginnen met besparen!

Ik hoop u te mogen verwelkomen.

Bent u niet in de mogelijkheid om in de avond te komen, dinsdagochtend 1 november van 8.00-9.00 uur is de wethouder van milieu, Brigitte van den Berg op de Sleutelbloem. Zij praat graag met u over energie besparen, isoleren en meer groen om ons heen. Loop binnen en schuif aan: stel uw vragen, vertel uw ideeën en uit uw zorgen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directie

Kindcentrum De Sleutelbloem

Schoolplein vanaf dinsdag 25-10

Beste ouders en verzorgers,

Vanaf morgen, dinsdag 25 oktober wordt het gehele schoolplein geopend voor de kinderen om tijdens en na schooltijd te kunnen spelen. Het plein is nog niet helemaal af. De planten en de bomen worden in november/december geplant. En er zijn nog een aantal kleine zaken die nog afgerond moeten worden. Zoals een afsluitbaar hek tussen het peuter- en kleuterplein en het plein voor de midden- en bovenbouw. Belangrijk: het grote klimtoestel kan nog niet in gebruik worden genomen. Dit moet nog gekeurd worden. Op 7 november komt de inspecteur. 

Dat betekent ook dat de kinderen vanaf morgen weer door de eigen ingangen naar binnen mogen. Er verandert niets voor de kinderen en ouders van de peuters en kleuters. De kinderen en ouders van onderwijsteam 3-4 mogen zich verzamelen op het grote plein tegenover de hoofdingang van het schoolgebouw. Hier worden de kinderen opgehaald door de leerkrachten en na schooltijd staan hier de kinderen te wachten op de ouders en verzorgers om naar huis te gaan.

De kinderen van onderwijsteam 5-6 en 7-8 gebruiken de ingangen die voor de verbouwing van het schoolplein ook werden gebruikt.

Morgen bespreken de leerkrachten de spel- en beweegregels van het schoolplein. Wat is er allemaal te doen op het plein, hoe gaan we om met de materialen en de natuur. We hebben gesproken over de bedoeling van een groen schoolplein. Want naast plezier en ontspanning, draagt een groen schoolplein ook bij aan meer beweging, verbetering van het sociale klimaat op het plein en duurzaamheid. Het plein is klimaatbestendig en biedt een goede oplossing bij hevige regenval en langdurige droogtes.

Ook na schooltijd zien we de kinderen graag op het plein buitenspelen. Voor ons heeft het plein ook een wijkfunctie. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen. Een plaats waar je elkaar kunt zien en spreken. En waar je fijn kunt spelen in de natuur met vrienden en vriendinnen. Let op: er is na schooltijd geen toezicht vanuit school.

Een gedeelte van ons grote plein gaat wel afgesloten worden na schooltijd. Het gaat om het peuter- en kleuterplein dat voortaan na 14.30 uur gesloten wordt. Dit plein gaat gebruikt worden door de BSO en de peuteropvang. Vanwege het overzicht op de kinderen en de veiligheid op het plein, is niet meer mogelijk om op dit gedeelte van het schoolplein na schooltijd nog even te blijven spelen. Wel kan er nog gespeeld worden op het midden- en bovenbouwplein. We willen u dan ook vriendelijk vragen om na schooltijd direct dit plein te verlaten zodat de kinderen van de BSO en de peuteropvang hier kunnen spelen met toezicht.

Het plein wordt binnenkort feestelijk geopend. Dat gaat gebeuren met de plaatsing van de nestschommel waar de kinderen geld voor hebben opgehaald. We hebben niet het volledige bedrag bij elkaar gespaard, maar dat lost de school op. We zijn al zo blij met alle bijdrages die we hebben mogen ontvangen. Nogmaals onze dank hiervoor.

We zien u morgen weer op school met de kinderen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie

Save the Date! In gesprek over energiebesparen en het klimaat

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over twee momenten op dinsdag 1 november waar ik u voor wil uitnodigen om bij aanwezig te zijn.

Ik ben de klimaatburgemeester 2022 in Beverwijk tijdens de klimaatweek. Ik zal in deze twee weken aandacht vragen voor het klimaat in onze gemeente. Specifiek gericht op meer groen op de schoolpleinen, milieueducatie op scholen, kansengelijkheid en armoede in gezinnen.

In de klimaatweek (start 31 oktober) vinden er op allerlei plekken in Beverwijk en Wijk aan Zee klimaatgesprekken plaatst.

Op dinsdagochtend 1 november van 8.00-9.00 uur is de wethouder van milieu, Brigitte van den Berg op de Sleutelbloem.

Zij praat graag met u over energie besparen, isoleren en meer groen om ons heen. Loop binnen en schuif aan: stel uw vragen, vertel uw ideeën en uit uw zorgen.

Er is koffie en thee en een broodje van de boterhammenbar.

Ook wordt er een Energiebespaaravond georganiseerd op dinsdagavond 1 november 19.00-20.00 op de Sleutelbloem

Hoe kan ik energie besparen en mijn energierekening verlagen? Hoe krijg ik mijn kinderen zo ver dat ze meedoen?

Er is een energiecoach die praktische tips & tricks deelt over hoe je kunt besparen en hoe je daar direct voordeel van hebt. Zodat je dezelfde dag nog kan beginnen met besparen!

Ik hoop u te mogen verwelkomen. Na de vakantie vraag ik u in te schrijven voor de energiebespaaravond zodat we rekening kunnen houden met voldoende zitplaatsen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directie

Kindcentrum De Sleutelbloem

24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer