De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Activiteiten herfstvakantie

Stichting Welzijn Beverwijk organiseert weer allerlei leuke activiteiten in de herfstvakantie.

Zie bijlage voor meer informatie.

Flyer herfstvakantie 2022
Doe weer mee (1)
Kort weekendbericht

Beste ouders, verzorgers,

Even een kort weekendbericht met een leuke mededeling: gisterenavond vond het scholenvolleybaltoernooi plaats in de Walvis. Deelnemers waren 8 scholen uit Beverwijk, zoals onder andere de Sterrekijker, Panta Rhei, de Anjelier. En ook de Sleutelbloem had een enthousiast team samengesteld.

Met wat mooie blocks van meester Jan, en een paar pittige services van juf Brigitte en wat slimme trucjes van juf Maaike kwam het Sleutelbloemteam in de finale. Dat werd nog heel spannend! We begonnen met een achterstand maar uiteindelijk na een paar mooie acties van meester Max en juf Nynke en een smash van juf Irene en de bezielende coaching van juf Debbie, behaalden we de overwinning.


Sleutelbloem kampioen!!


Vrijwillige ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,


Het volgen van het onderwijsprogramma is in het basisonderwijs gratis, het wordt door de overheid betaald. Daarentegen bekostigt de overheid niet de feesten en activiteiten die gevierd worden in de school. Bijvoorbeeld Sinterklaas, sportdag, afscheidsavond enz. Hiervoor wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De activiteitencommissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, de feesten en activiteiten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, door de MR vastgesteld. De MR kan u desgewenst nader informeren over de besteding van de bijdrage per activiteit.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 15,- De directie verantwoordt de inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdrage jaarlijks aan de MR. 

De incasso van de ouderbijdrage van € 15,- zal begin oktober plaatsvinden middels Schoolkassa. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link om online te betalen. 

Met vriendelijke groet,

Barbara Abbenhuis

Administratie

Ouders gezocht: uitnodiging startavond activiteitencommissie

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over de startbijeenkomst van de activiteitencommissie. Voor sommige ouders bekend en ook voor vele ouders nog onbekend.

Ook dit jaar willen we weer alle ouders van harte uitnodigen.

Ouders zijn belangrijk voor onze school. Men hoort wel eens zeggen: "Een basisschool kan niet functioneren zonder de hulp en steun van ouders." En eigenlijk is dat ook zo. 

De activiteitencommissie organiseert samen met ouders en leerkrachten verschillende activiteiten, die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit zijn feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, de sportdag, een voorjaarsfeest, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf.  


De school kan niet zonder de hulp van de ouders. De school is op zoek naar ouders die de activiteitencommissies willen gaan versterken. Daarnaast hebben we mogelijk ook nog ouders nodig die ons weer willen helpen met het schoonmaken van kleuterspeelgoed en wellicht ook luizenouders.


Dinsdag 27 september van 19.00 – 21.00 uur vindt er een startbijeenkomst plaats voor alle ouders en leerkrachten van de activiteitencommissies. Tijdens deze startbijeenkomst maken de ouders en leerkrachten kennis met elkaar. Daarnaast worden de eerste afspraken met elkaar gemaakt om elkaar te informeren over de taken van de commissie. We sluiten de avond af met een gezellige bingo met een paar leuke prijzen.


Wilt u meer weten over onze activiteitencommissies, of wilt u zelf meehelpen en meedenken om onze activiteiten tot een succes te maken? U kunt zich opgeven voor de activiteitencommissie door zich in te schrijven voor de startbijeenkomst via Klasbord.


Tot dinsdag 27 september, we zijn dankbaar voor uw hulp en inzet.


Met vriendelijke groet,


Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie

Kent u het Jeugdfonds Sport en Cultuur?

Beste ouders/ verzorgers,


Het Jeugdfonds sport & cultuur is een fonds dat gesteund wordt door het Rijk en de gemeente. Zij zorgt ervoor dat het lesgeld/ de contributie voor bijvoorbeeld de sportclub, muziekles of zwemles wordt betaald voor kinderen waarvan de ouders dat zelf niet kunnen betalen. Het doel van het Jeugdfonds sport & cultuur is om alle kinderen mee te kunnen laten doen en laten ontdekken wat ze leuk vinden.

Ook de naschoolse activiteiten die door de Sleutelbloem georganiseerd worden, komen hiervoor in aanmerking. Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage per keer. Is uw kind enthousiast en wil het vaak aan alles meedoen, maar bent u niet in de gelegenheid dit te betalen? De school en het fonds kunnen er samen voor zorgen dat uw kind mee kan doen.

De school kan de aanvraag samen met u invullen. Kom gerust langs. Wanneer u ons informeert, blijft deze informatie natuurlijk vertrouwelijk. Bent u zelf wel in staat het te betalen, maar weet u van iemand anders dat het niet altijd mogelijk is? Dan kunt u ze ook doorverwijzen naar school. Hopelijk kunnen we er met elkaar voor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en dus mee kunnen doen!

Met vriendelijke groet,

Barbara Abbenhuis
Administratie

Weekend van de Wetenschap

Het weekend van 1 en 2 oktober staat in het teken van de wetenschap. Deze twee dagen kan zowel jong als oud gratis een locatie in Nederland bezoeken en een kijkje nemen achter de schermen. Zie deze link.

Ook het Nemo Science museum zal hieraan deelnemen en hiervoor kan je gratis tickets regelen. Zie deze link.
Je zal er snel bij moet zijn, om hieraan deel te nemen, maar hoe leuk is dit om samen als gezin of met opa en oma deel te nemen aan dit weekend en het is ook nog eens leerzaam. Misschien stond het al heel lang op het lijstje van ouders/familie om eens naar het Nemo Science Museum te gaan, maar zijn de tickets te duur etc. Dit is de uitgelezen kans om dan toch eens een kijkje te nemen en interactief bezig te zijn.

Veel plezier allemaal!


Ouderavond Bewegend Leren en Gezondheid

Beste ouders,

Aanstaande dinsdag 13 september organiseren wij een interactieve avond over wat beweging en schermtijd doet met de ontwikkeling van het kind. Wim van Gelder (opleider, ontwerper en inspirator op het gebied van spelen, bewegen, sporten en bewegend leren) gaat met u terug naar hoe het vroeger was en hoe beweging er vandaag de dag eruit ziet. We gaan het ook hebben over voeding in relatie tot bewegen en bewegend leren.

De avond vindt plaats op het Sleutelplein van 19.00 tot 20.15 uur.

Onder de aanwezigen wordt ook nog een leuke prijs verloot.

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich hieronder opgeven.

We hopen op een grote opkomst voor deze interessante avond!

Wij zoeken een nieuw ouder-lid voor de GMR


Beste ouders/verzorgers, 

We zijn als school op zoek naar een nieuw ouder-lid voor de GMR namens onze school. 

Wat is de GMR? 

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle elf scholen van Stichting Fedra. De GMR bestaat uit 12 afgevaardigden (6 ouders, 6 leerkrachten) van de volgende scholen: 

Beverwijk: De Anjelier, de Bethelschool, Panta Rhei, De Sleutelbloem en De Wilgeroos 

Heemskerk: De Ark, De Lunetten

Velsen-Noord: De Plataan

Velserbroek: De Westbroek, De Hoeksteen

Wijk aan Zee: De Vrijheit 

Met de ouder- en personeelsgeleding van bovenstaande scholen proberen wij de medezeggenschap in het basisonderwijs mede vorm te geven. De GMR oefent invloed uit op het bovenschools beleid van Fedra en houdt zich bezig met die zaken die alle scholen aangaan. De GMR toetst de plannen van het bestuur kritisch op procedure en inhoud. Daarbij houdt de GMR vooral de belangen van de leerkrachten (personeelsgeleding) en de ouders en de leerlingen (oudergeleding) in de gaten. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op: gmrfedra.nl 

Aanmelden: 

Lijkt het u leuk om in de GMR te zitten voor onze school, dan kunt u zich opgeven voor de functie bij de MR voorzitter Susanne van Egmond (onderwijsteam 7-8) met een korte motivatie in de mail waarom u zich voor de functie aanmeldt. Mocht u nog vragen hebben over de GMR kunt u deze ook stellen aan Susanne. 

De mail kunt u sturen naar het volgende mailadres: susanne.vanegmond@fedra.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de MR van De Sleutelbloem

Bericht van directie over start van het schooljaar

Beste ouders en verzorgers,

Volgende week gaat de school weer open. We hopen dat u samen met uw gezin een goede vakantie heeft gehad en dat de kinderen er weer klaar voor zijn om maandag 29-08 weer te starten.

Het team is deze week bezig met alle voorbereidingen voor de lessen, de lokalen worden ingericht en alle materialen worden klaargelegd.  Vrijdag 26 augustus hebben we een gezamenlijke studiedag met het team en gaan we in gesprek over de nieuwe rekenmethode voor de leerjaren 3 t/m 8. Dit schooljaar gaan we starten met de nieuwe rekenmethode. We worden dit schooljaar begeleid door rekenspecialist Marije Bakker. 

In de vakantie zijn 'De Twee Heren', het hoveniersbedrijf waar we mee samenwerken, gestart met het schoolplein. Misschien heeft u het al gezien, maar het plein is nog niet af. Een groot gedeelte van het plein is afgezet en kan in de eerste weken van het schooljaar niet gebruikt worden om buiten te spelen.

Dat betekent dat we starten met een aantal tijdelijke afspraken voor het brengen en halen van de kinderen.

  • De kinderen uit onderwijsteam 1-2 en 3-4 worden in de ochtend verwacht op het plein bij de ingang van OT 7-8. De leerkracht staat hier 's ochtends om 8.20 uur om de kinderen te verzamelen. We willen aan de ouders vragen de kinderen af te geven aan de leerkracht en daarna direct het plein te verlaten. Dit omdat het plein dat nog beschikbaar is, niet groot genoeg is voor alle kinderen en ouders.
  • De kinderen uit onderwijsteam 5-6 en 7-8 lopen zelfstandig tussen 8.20-8.30 uur het gebouw binnen via de ingang van OT 7-8.
  • Om 14.15 uur verzamelen de kinderen uit onderwijsteam 1-2 en 3-4 zich weer op het plein bij de ingang van OT 7-8. De ouders wachten de leerlingen op het schoolplein. 
  • De ouders van de kinderen die nieuw starten op school (4-jarigen) mogen de eerste week wel mee naar binnen met hun zoon/ dochter.
  • De kinderen die met de fiets naar school komen kunnen tijdelijk de fietsen stallen in het zand aan de zijkant van de school naast de lokalen van OT 7-8.


Deze tijdelijke afspraken zullen wijzigen wanneer het peuter-kleuterplein klaar zal zijn. We houden u goed op de hoogte. 

Als laatste het verzoek om de kinderen voor-tijdens- en na schooltijd niet te laten spelen op het schoolplein waar de hoveniers nog aan het werk zijn. Ook mag het plein niet gebruikt worden als toegangsroute richting de ingang van OT 7-8. U zult tijdelijk een rondje om de school moeten lopen om uw kind naar school te brengen.

We begrijpen goed dat dit voor enige overlast kan zorgen. Het is gelukkig maar tijdelijk en er gaat een heel mooi nieuw schoolplein voor terugkomen. Waar we heel blij van gaan worden. Alvast bedankt voor uw medewerking en het goede voorbeeld voor de kinderen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie

Zomerspektakel

Beste ouders, verzorgers,

 In de bijlage vindt u een (digitaal) overzicht met de vakantie activiteiten die worden aangeboden voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar vanuit Welzijn Beverwijk, Bibliotheek IJmond en het Sportfondsenbad.

Het boekje is in te zien via onderstaande link of via de bijlage.

https://issuu.com/kennemertheater/docs/boekje_zomerspektakel_2022


Boekje Zomerspektakel 2022
24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer