De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Kerstviering op de Sleutelbloem

Beste ouders/ verzorgers,

 

Sinterklaas is het land net uit en de kerstbomen worden alweer van zolder gehaald!

Wij willen u graag informeren dat het kerstfeest er ook dit jaar anders uit komt te zien.  Het kerstdiner op woensdag 22 december gaat niet door. In plaats daarvan organiseren wij een kerstlunch op woensdag 15 december.

Dit is een week eerder dan oorspronkelijke kerstviering. De reden hiervan is dat wij vorig jaar onverwachts eerder dicht moesten. Hierdoor kon de kerstviering niet doorgaan. Nu weten wij niets meer dan u, maar wij willen niet voor verassingen komen te staan en de kinderen weer moeten teleurstellen. Vandaar dat wij hebben besloten een kerstlunch te organiseren op woensdag 15 december.

De lunch wordt door school geregeld, in samenwerking met bakkerij Schoone. U hoeft uw kind daarom op woensdag 15 december geen lunch mee te geven. 

Daarnaast zou het leuk zijn als uw kind in kerstkleren naar school komt. Bijvoorbeeld een foute kersttrui. Het team zal deze dag ook hun foute kersttrui aandoen. Maar mooie kleren met glitters zijn natuurlijk ook goed.

 Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die stellen aan de mentor(en) van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

De kerstcommissie

 

Schoolfruit deze week

Dinsdag: worteltjes

Woensdag: sinaasappel

Donderdag: appel

Aankomst van Sinterklaas, hier live te zien!

Hallo kinderen en ouders,


Zitten jullie allemaal klaar?

Klik op onderstaande link om de aankomst van Sinterklaas te zien:

https://youtu.be/Zow4uGhHla4

Sinterklaasviering vrijdag 3 december

Beste ouders/verzorgers, 

 

Helaas kan ook dit schooljaar de aankomst van Sinterklaas bij ons op school met ouders erbij niet doorgaan. De huidige corona maatregelen laten dit niet toe. Uiteraard hebben wij met elkaar gezocht naar een oplossing om binnen de maatregelen het sinterklaasfeest toch te kunnen vieren met de kinderen. 

 

Zo hebben wij een livestream geregeld op vrijdag 3 december om de aankomst van Sinterklaas live te volgen. Hierdoor kunnen de ouders en kinderen die in quarantaine zitten toch wat van de aankomst meekrijgen.  U ontvangt hiervoor op vrijdag 3 december een link middels Klasbord. Daarna kunnen de kinderen ook een livestream volgen wanneer het onderwijsteam bij Sinterklaas op het Sleutelplein is. U ontvangt hiervoor per onderwijsteam een tweede link. 

 

Wij willen u vragen, om na het afzetten van uw kind op vrijdag 3 december, meteen het schoolplein te verlaten. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Wat betreft het brengen van de surprises ontvangt u van de onderwijsteams zelf de informatie, omdat dit per onderwijsteam kan verschillen. Wilt u het Klasbord bericht hierover goed in de gaten houden? Wel willen wij u alvast laten weten dat de surprises door de kinderen zelf naar binnen gebracht moeten worden, omdat ouders volgens de huidige corona maatregelen alleen op afspraak de school in mogen. Wilt u er rekening mee houden dat de surprises niet te groot of te zwaar worden? 

 

Mocht u nog vragen hebben betreffende het sinterklaasfeest van aanstaande vrijdag 3 december dan kunt u terecht bij de mentor(en) van uw kind.  

 

We gaan er ook dit jaar weer een mooi feest van maken! Wij hebben er zin in en kijken uit naar deze dag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Sinterklaascommissie 

Schoolfruit deze week

Het schoolfruit deze week:

Dinsdag: ananas

Woensdag: sinaasappel

Donderdag: appel

Als uw kind iets niet lust, mag u zelf ander fruit meegeven.

Nieuws van de MR

Beste ouders/verzorgers,

We kunnen u melden dat we na diverse oproepen een GMR lid vanuit de ouders hebben. We zijn daar heel blij mee. We wensen Nanda Pels veel succes in de GMR.


Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag over de activiteiten van de MR. Er is een mogelijkheid voor u als ouder om inzage te vragen over het jaarverslag. U kunt dit aangeven bij de secretaris van de MR op het volgende email-adres:

lisa.wijte@fedra.nl 


Denkt u nog even aan de ouderbijdrage voor dit schooljaar?

De ouderbijdrage van 15 euro hebben we nodig om de volgende festiviteiten op school voor uw kind/kinderen te kunnen organiseren:

-Kerst

-Sint

-Pasen

-Sportdag/Koningsspelen

-Voorjaarsfeest

-Diverse activiteiten (bijvoorbeeld disco groep 7/8)


Daarnaast willen we graag op schoolreisje gaan met alle OT's. Het schoolreisje van 27,50 euro wordt gebruikt voor:

-entree park

-busreis

-ijsje


We hopen u goed geïnformeerd te hebben en voor verdere vragen kunt u altijd bij de leden van de MR terecht.


MR De Sleutelbloem
Met vriendelijke groet, 

Lisa Wijte


Schoolfruit deze week

Dinsdag: rettich

Woensdag: sinaasappel

Donderdag: wortels


Als uw kind iets niet lust, mag u zelf ander groente of fruit meegeven.

Bericht van de directie over de corona maatregelen in de school

Beste ouders en verzorgers,

Graag willen wij u informeren over de aangescherpte corona maatregelen en wat dit betekent voor kindcentrum De Sleutelbloem.

Afgelopen donderdag 11-11 hebben wij u geïnformeerd om bij klachten niet de school in te komen en daarnaast binnen de school de 1,5 m regel toe te passen. Deze twee maatregelen blijven ongewijzigd. 

Een nieuwe regel is dat mensen uit het huishouden thuisblijven als iemand binnen het huishouden corona heeft. Dit betekent dat als er iemand in het gezin corona heeft het gehele gezin thuisblijft en het advies van de GGD opvolgt. 

Verder zijn er geen maatregelen voor het basisonderwijs bekend. Wel willen wij u vragen uiterst voorzichtig te zijn om uw kind naar school te laten gaan als uw kind klachten heeft. Op dit moment hebben wij het leerjaar 2 en 3 in quarantaine, omdat 1 leerkracht en 2 leerlingen positief getest zijn op corona. 

Bij 3 besmettingen binnen een groep of leerjaar plaatsen wij de groep of het leerjaar in quarantaine om een verdere uitbraak te voorkomen. Wij handelen uiterst voorzichtig en zijn hierover in contact met de GGD. Mocht u zelf vragen hebben over corona gerelateerde klachten willen wij u vragen contact op te nemen met de GGD voor advies.

Als laatste willen wij u nogmaals laten weten dat het belangrijk is de Klasbord app goed in de gaten te houden. Wij informeren tussentijds middels spoedberichten. Fijn als u goed op de hoogte bent.

Voor nu hebben wij niet meer informatie betreffende corona. Wij zijn met het team druk bezig om het sinterklaas- en kerstfeest zo goed mogelijk te organiseren zodat het voor de kinderen een fijn feest wordt. Hierover hoort u later meer van de commissies.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie Kindcentrum De Sleutelbloem 


Schoolfruit vanaf volgende week.

Vanaf volgende week is er weer schoolfruit.

Met EU-Schoolfruit ontvangt onze school 20 weken lang gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit schooljaar lopen de leveringen van 15 november 2021 t/m de week van 22 april 2022. Op maandag wordt het fruit geleverd, dus op dinsdag, woensdag en donderdag hoeft u uw kind geen fruit voor het tussendoortje mee te geven. Als uw kind bij de lunch ook fruit eet, dan geeft u dit wel zelf mee.

Op maandag en vrijdag geeft u uw kind wel zelf fruit mee.

Iedere week zullen we op Klasbord het bericht zetten welke groente/fruitsoort de kinderen krijgen. Mocht er iets bijzitten dat uw kind niet lust, dan mag u zelf ander fruit meegeven.

Wilt u meer weten over Schoolfruit, er is een nieuwsbrief speciaal voor ouders: Nieuwsbrief EU-Schoolfruit - EU Schoolfruit

Ouders kunnen les Kanjertraining bijwonen

Beste ouders, verzorgers,


In de week van 8 november willen wij u weer de mogelijkheid bieden om een les van de Kanjertraining bij te wonen in de groep van uw kind. 

Nadere informatie over exacte datum en tijdstip ontvangt u via de onderwijsteams.


Met vriendelijke groet, 


Team De Sleutelbloem


24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein