Ons kindcentrum

Het onderwijs op De Sleutelbloem wordt teamgericht georganiseerd. De samenleving waar onze kinderen in opgroeien is aan het veranderen. Dat maakt dat onze school eigentijds onderwijs aanbiedt dat beter aansluit op wat de kinderen nodig hebben in de toekomst.

U leest er alles over via het keuzemenu links.