Teamgericht organiseren

Het onderwijs op De Sleutelbloem wordt anders georganiseerd. De samenleving waar onze kinderen in opgroeien is aan het veranderen. Dat maakt dat onze school eigentijds onderwijs aanbiedt dat beter aansluit op wat de kinderen nodig hebben in de toekomst.  

De school is in 2017 gestart met een visie en missie gericht op kwalitatief goed onderwijs dat goed aansluit bij de onderwijs- en leerbehoeften van kinderen. 

Op De Sleutelbloem wordt er gewerkt met instructielokalen, werkpleinen en stilteplekken geschikt voor instructies en voor zelfstandig werken. De leerlingen krijgen een instructie aangeboden dat beter past bij hun onderwijsbehoeften. Dat kan zijn met veel herhaling, visuele ondersteuning en extra begeleiding of met meer uitdaging en projectmatige opdrachten.  

Om het onderwijs te verzorgen in onderwijsteams, werken de leerkrachten samen met andere leerkrachten, onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners. Samen is dit team verantwoordelijk voor de leerlingen. Binnen het team worden de taken verdeeld. Zo zorgen de leerkrachten voor de instructies aan de leerlingen en het volgen van leerlijnen en opbrengsten. De onderwijsassistenten zijn meer gericht op het begeleiden van leerlingen en werken in kleine groepjes tijdens het zelfstandig werken. Door de inzet van ander personeel kan de leerkracht zich meer bezighouden met hun kerntaken, zoals het geven van instructie. Door samen te werken in teams krijgen de leerkrachten meer de mogelijkheid om zich te specialiseren in een vak of een thema. Zo heeft De Sleutelbloem meerdere specialistische leerkrachten die binnen de school extra ondersteuning kunnen aanbieden. Meerdere leerkrachten hebben hier een masteropleiding voor gedaan. Specialistische leerkrachten zijn bijvoorbeeld de gedragsspecialisten Suzanne Allard, Christel Heijnen, Brigitte Mol, Jos Handgraaf en Tanja Fredriks. 

Ook werkt De Sleutelbloem samen met meerdere externe partners (Centrum voor de Kunsten, Het Voortgezet Onderwijs). Zoals de vakdocent voor dans- en theateronderwijs en de vakdocent voor techniekonderwijs.

Daarnaast heeft de school een goede samenwerking met de kinderopvang. In het gebouw van de school heeft Stichting Welzijn Beverwijk een peuteropvang (voorheen Calimero) en Partou heeft een naschoolse opvang. (klik hier voor meer informatie over opvang) Vele leerlingen van de peuteropvang stromen door naar de basisschool van Kindcentrum De Sleutelbloem. De school heeft overdrachtsgesprekken met de pedagogische leidsters en daarnaast streven we ernaar om meer gezamenlijk op te trekken in het onderwijs.  

De school ervaart een positief effect op de tevredenheid en motivatie van de leerlingen en het team. De leerlingen worden meer betrokken bij het eigen leerproces en zijn meer eigenaarschap van hun ontwikkeling. Daarnaast zien we dat de leerlingen in hun kracht worden gezet en meer succeservaringen opdoen. Het team ervaart een intensievere samenwerking met de collega’s. Er wordt meer voldoening uit het werk gehaald en ook het team ervaart dat zij worden ingezet voor datgene waar zij talent voor hebben. De samenwerking levert open en transparante communicatie op.