Brede schoolactiviteiten
2024-2025

Kindcentrum De Sleutelbloem 

De Sleutelbloem biedt kinderen de gelegenheid om op verschillende manieren hun talenten te ontwikkelen. Zowel onder- als na schooltijd is er een aanbod van activiteiten door vakdocenten/gecertificeerde trainers.

Na schooltijd
De lessen zijn niet verplicht, maar op basis van inschrijving. Per activiteit wordt een blok van 5 lessen van 14.30-15.30 uur aangeboden. De kinderen kunnen om 14.15 uur op school blijven en direct doorgaan naar de activiteit.
Voor de activiteiten vragen wij een kleine bijdrage, de overige kosten voor de vakdocenten/trainers worden door de school betaald.

In het groene vak hiernaast ziet u welke activiteiten er per onderwijsteam aangeboden worden en wie de vakdocent is. Ouders kunnen hun kind per blok inschrijven op deze website. Zie de groene knop onderaan deze pagina. De betaling geschiedt via Schoolkassa. Na inschrijving ontvangt de ouder een e-mail met een link voor de online betaling. (Let op, het kan enkele dagen duren voordat u de mail met het betaalverzoek ontvangt.)

U mag uw kind voor maximaal 1 activiteit per blok inschrijven. Via Klasbord laten wij weten of er nog plekken beschikbaar zijn en dan is het eventueel mogelijk om uw kind voor een 2e activiteit in te schrijven. 

We hopen dat veel kinderen gebruik gaan maken van het aanbod.
Veel plezier!
Het team van De Sleutelbloem

Direct inschrijven >>