Brede schoolactiviteiten

Brede schoolactiviteiten
2021-2022

Kindcentrum De Sleutelbloem 

De Sleutelbloem biedt kinderen de gelegenheid om op verschillende manieren hun talenten te ontwikkelen. Zowel onder- als na schooltijd is er een aanbod van activiteiten door vakdocenten/gecertificeerde trainers.

De lessen zijn niet verplicht, maar op basis van inschrijving. Per activiteit wordt een blok van 6 lessen van 14.30-15.30 uur aangeboden. De kinderen kunnen om 14.15 uur op school blijven en direct doorgaan naar de activiteit.
Voor de meeste activiteiten vragen wij een kleine bijdrage, de overige kosten voor de vakdocenten/trainers worden door de school betaald.

In het groene vak hiernaast ziet u welke activiteiten er per onderwijsteam aangeboden worden en wie de vakdocent is. Voorlopig kunnen de kinderen zich per blok inschrijven door middel van een papieren inschrijfformulier.

We hopen dat de kinderen goed gebruik gaan maken van het aanbod.
Veel plezier!
Het team van De Sleutelbloem

Direct inschrijven >>