"Wees een kanjer, vertrouw een ander"

Kanjertraining

Positief sociaal gedrag van leerlingen bevordert de veiligheid op school. Op school besteden wij aandacht aan het aanleren van een positieve manier van omgaan met elkaar, het nemen van beslissingen, het constructief oplossen van conflicten, open te staan voor verschillen tussen mensen en weerbaarheid. Leerkrachten en ouders fungeren hierbij als rolmodel. Op onze school gebruiken we de volgende methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren: de Kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid
.

Meer informatie over de Kanjertraining kunt u vinden op de site van de Kanjertraining. www.kanjertraining.nl

Op onze school volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We gebruiken daarvoor Kanvas. Twee keer per jaar geven de leerkrachten hun bevindingen over het welbevinden van de leerlingen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling aan in dit systeem. Bijzonderheden en signalen worden besproken in het overleg tussen leerkrachten en de zorgcoördinator en worden ook besproken met de ouders. Eventuele interventies worden besproken en ingezet.

De school heeft een anti-pestprotocol. Dit protocol is opgesteld volgens de algemene structuur: inzicht – preventie – handelen. Wanneer er sprake is van pesten, worden de stappen uit het protocol gevolgd om tot een effectieve aanpak en oplossing van het probleem te komen. De Sleutelbloem vindt het belangrijk dat leerling – ouder – school goed contact hebben en hier de samenwerking in zoeken.

Antipestcoördinator: Suzanne Allard
Intern vertrouwenspersoon: Suzanne Allard