Gezonder leren, is beter presteren

Gezonde leerlingen presteren beter. Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel (gezondeschool.nl)

De Sleutelbloem is een school die werkt aan een gezonde leefstijl voor teamleden en leerlingen. De school werkt aan gezondheidsbevordering. De school vindt het belangrijk dat de leerlingen bewuste gezonde keuzes kunnen maken. Naast het stimuleren van een gezond leven, stimuleert de school ook de ouders om hieraan mee te doen. De school richt zich op de thema’s: voeding, bewegen en sport, welbevinden en milieu en natuur.  

Afbeeldingsresultaat voor de gezonde school 

Lesprogramma
Afbeeldingsresultaat voor logo ik eet het beterVanuit de visie van de school willen we zoveel mogelijk ‘een gezonde school’ zijn. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in ons lesaanbod. We bieden lessen uit de lesmethode ‘Smaaklessen’ en ‘Ik eet het beter’. Daarnaast wordt in het thematisch onderwijs aandacht besteed aan dit onderwerp. 


Bewegingsonderwijs 

De leerlingen van onderwijsteam 3, 4-5-6 en 6-7-8 gymmen 1x in de week 90 minuten onder begeleiding van een vakdocent bewegingsonderwijs. De leerlingen van het onderwijsteam 1-2 gymmen 2x in de week in de inpandige speelzaal. 

Water drinken en fruit eten Afbeeldingsresultaat voor watertappunt school
De school beschikt over een watertappunt en stimuleert de leerlingen dagelijks water  te drinken. De leerlingen krijgen een eigen waterbidon zodat zij onbeperkt water kunnen drinken.

Dit schooljaar (2023-2024) ontvangt de school subsidie om de kinderen iedere dag fruit aan te bieden. Het schoolfruit wordt gefinancierd door  EU-Schoolfruit en door het Jeugdeducatiefonds.. Kort samengevat, 5 keer in de week eten onze leerlingen fruit op school en blijven de koeken thuis.

Warme lunch
Twee keer in de week ontvangen de kinderen die dat willen een warme lunch. De warme lunch bestaat veelal uit groenten en/of rijst, pasta, aardappel of couscous. Er is geen zout toegevoegd aan de maaltijd, geen vlees gebruikt en ook geen gelatine. De lunch wordt verzorgd door Tommy Tomato en gefinancierd door het Jeugdeducatiefonds.

Poetsbus
Om het jaar komt de Poetsbus langs op De Sleutelbloem. De Poetsbus is een instelling voor jeugdtandverzorging. Zij hebben als doel om de mond gezond te houden zodat er geen vullingen nodig zijn en het tandvlees gezond blijft. De Poetsbus maakt gebruik van een Amerikaanse schoolbus die langs komt op school. 

Als ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven middels een formulier worden de kinderen individueel uitgenodigd in de Poetsbus. Nadat de zorgbehoefte van het kind in de Poetsbus is vastgesteld, bieden zij een op maat afgestemde preventieve voorlichting en poetsinstructie aan. Alle bevindingen in de kindermond worden vastgelegd met een mondcamera (zonder röntgenstraling). De mondfoto's worden zowel naar de tandarts als naar de ouders/verzorgers verstuurd.  

Op de Poetsbus zijn mondhygiënisten werkzaam die zich richten op het voorkomen van problemen. De werkzaamheden van de Poetsbus worden volledig vergoed door de basisverzekering. De school ontvangt na afloop een rapportage over de voortgang van de kindergebitten.

Afbeeldingsresultaat voor poetsbus