Samenwerking als sleutel tot succes

Missie, visie en waarden

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. De leerlingen van onze school zijn het waard om goede leerkrachten te hebben die onderwijs aanbieden wat aansluit bij de kwaliteiten en talenten van het kind.
Door ons onderwijs anders te organiseren, verwachten wij dat we beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en daarnaast meer recht doen aan de verschillen tussen de leerlingen. 

Eigentijds onderwijs

De traditionele onderwijsvorm één leerkracht voor één klas hebben wij losgelaten. Op de Sleutelbloem heben we gekozen voro een andere invulling van onze dagelijkse manier van werken. Lees hier meer hierover.

We willen onze leerlingen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs en hun toekomstig beroep.
Wij zijn open, eerlijk en nieuwsgierig naar elkaar toe. Goed samenwerken creëert kansen om van elkaar te leren, elkaar aan te vullen en samen een top team te vormen.
In onze communicatie zijn we oprecht, transparant en duidelijk naar elkaar toe. Wij kunnen feedback geven en ontvangen en vormen samen een professionele leergemeenschap.