"Samen voor de toekomst van het kind"

Ouders en school

Actief Ouderschap doet ertoe!

Tegenwoordig hebben ouders het druk, een gezin ontkomt bijna niet aan de tweeverdieners of anderhalf verdieners. Toch is het van belang dat drukke ouders proberen om hun betrokkenheid bij school te behouden. Een nieuwe tijd brengt nieuwe kansen en bedreigingen met zich mee waar de school op in moet spelen. De huidige tijd eist dat ouders minder tijd hebben om zich op school te laten zien. Dit betekent echter niet dat ouders minder betrokken zijn. De school kan met eigentijds beleid de ouders faciliteren om betrokken te blijven. Ook leerkrachten kunnen er voor zorgen dat de ouder betrokken blijft. Voor ouders is het goed dat ze zich realiseren dat hun kind veel meer tijd thuis door brengt, dan op school. De thuisomgeving bepaalt dan ook in grote mate de ontwikkeling en leerresultaten van het kind. Daarom is het belangrijk dat ouders en school samenwerken. Door thuis en school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, halen we met elkaar het beste uit uw kind naar boven.

Ouders zijn dus belangrijke partners in het onderwijs van hun kind. Op verschillende gebieden, leerresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en gezondheid, is het goed dat ouders worden betrokken. De school mag omgekeerd hetzelfde van de ouders verwachten. Samen zorgen school en ouders voor de optimale groei van het kind in een optimale omgeving.