"Eigentijds onderwijs, voor de toekomst"
Samen leren, werken en groeien
Samen leren, werken en groeien

Teamgericht werken

Welkom op De Sleutelbloem

 

Welkom bij Kindcentrum De Sleutelbloem in Beverwijk.

Kindcentrum de Sleutelbloem biedt eigentijds en toekomstgericht onderwijs aan. Met meer individuele aandacht voor leerlingen door een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.
In onze school draait het om het anders organiseren van lesgeven, werken we in onderwijsteams en is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. We investeren op het neerzetten van een krachtige leeromgeving.
Het onderwijs is erop gericht om de leerlingen onderwijs op maat aan te bieden waarbij we uitgaan van kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de leerlingen in een veilig klimaat.
We werken veel met vakdocenten tijdens schooltijd en bieden een breed programma van sport, cultuur-, techniek- en natuuractiviteiten na schooltijd aan.
Daarnaast bieden wij een gezonde, uitdagende en groene speel- en leeromgeving aan op een schoolplein dat past bij de visie van de school.

Bent u nieuwsgierig naar onze school, u bent van harte welkom. We nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in de school.

Met vriendelijke groet,
Melanie Clots
Directeur

De nieuwe schoolweek

In deze film zien we hoe Kindcentrum De Sleutelbloem, een pilotschool van De nieuwe schoolweek, werkt met onderwijsteams en het onderwijs anders organiseert.

Het team is samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Zij werken teamgericht om beter af te kunnen stemmen op wat kinderen nodig hebben. In deze film vertellen schoolleider Angelique de Vries, regiehouder onderwijsteam 3-4 Marijn Verduin en ouder Sibel Ciblak over hun ervaringen. Zij geven vanuit hun eigen perspectief antwoorden op vragen zoals:

- Hoe ziet het teamgericht onderwijs op de Sleutelbloem eruit?
- Waarom is het zo belangrijk om het onderwijs anders te organiseren?
- Hoe dragen zij met deze aanpak bij aan het oplossen van het lerarentekort?
- Wat brengt deze manier van werken de onderwijsteams en de kinderen?
- Wat is de meerwaarde van het inzetten van vakdocenten?
- Er staat een team voor de klas, hoe is dat voor ouders en leerlingen?

Leerkracht, de drijvende kracht