De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Schoolwapps 2.0-app te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Schoolwapps. 
Hieronder leest u de berichten die op Schoolwapps geplaatst zijn.
Creadoe voor OT7-8

Het is nu mogelijk om in te schrijven voor de Creadoe voor kinderen uit OT 7-8. Zie bijlage.

Studiedagen 8 december en 4 januari

Volgende week dinsdag 8 december hebben de leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Op 21 januari stond ook een studiedag gepland maar deze is verzet naar maandag 4 januari. Dit heeft te maken met werkzaamheden in het hele schoolgebouw in de kerstvakantie.

Alle leerlingen zijn dus op maandag 4 januari vrij.

Bericht van het Comité Intocht Sinterklaas Beverwijk

Beste heer/mevrouw,


Dit jaar hebben we geen Sinterklaas Intocht kunnen organiseren, zoals de afgelopen jaren in de haven van Beverwijk. Wij willen dit jaar niet zomaar voorbij laten gaan, want we horen al vaak genoeg dat er al zo weinig kan. Op 29 november a.s. om 14.30 uur organiseren we dan ook een interactieve Sinterklaas LiveStream we hebben daarvoor een verhaallijn ontwikkeld, welke de komende dagen wordt uitgerold. Wij geven u onderstaand alvast een voorproefje:


Verhaallijn 2020

“Mysterieuze stempel duikt op in Beverwijk” opent de krant op maandagochtend na het weekend waarin Sinterklaas met zijn Pieten veilig in Nederland is aangekomen. De volledige gemeenteraad is in rep en roer op het moment dat ze de stempel voor de ingang van het gemeentehuis vinden. Het is duidelijk te zien op de foto, in grote letters staat het op de stoep ‘GEEN PEPERNOTEN’. Ook Beverwijk is voorzichtig en weet dat door Corona het erg lastig zal worden voor de kinderen om Sint van dichtbij te kunnen begroeten, maar dat de kinderen van Beverwijk dit jaar geen pepernoten krijgen is voor Beverwijk onacceptabel. Het Sinterklaas comité Beverwijk krijgt de opdracht om de beste journalisten, detectives en agenten te vinden om deze mysterie op te lossen. Dagelijks komt er een update van het team, maar de situatie wordt met de dag slechter. Overal in Beverwijk beginnen de gekke stempels te verschijnen. Het ziet ernaar uit dat alleen Beverwijk is getroffen door deze crisis en het comité moet met een oplossing komen. Tijdens de persconferentie komt het comité met een plan. Voor iedereen die het wil zullen er speciale stempels beschikbaar komen die ze voor het raam kunnen hangen om Sinterklaas zo te laten weten dat ze wel degelijk pepernoten willen.

Op www.sinterklaasbeverwijk.nl is de ingelaste persconferentie te zien inzake de gevonden stempels.

Ook op het schoolplein van de Sleutelbloem is er een stempel gevonden!

Schooljudo voor Onderwijsteam 3-4

Inschrijven kan nog!

Schrijf je nog snel in voor Mad Science op De Sleutelbloem!

Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 29-10-2020, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. 

De cursus is op donderdag om 14:30, vanaf 3-12-2020. De lessen duren een uur. 

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! 

Elk schooljaar is er een nieuwe show en zijn er nieuwe naschoolse lessen. 

Na afloop van de show is de inschrijfinformatie aan de kinderen meegegeven.

Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Inschrijven kan t/m 25-11-2020. Schrijf nog snel in op nederland.madscience.org

Brede schoolactiviteiten tijdens en na schooltijd

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende. Onze school hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Naast alle taal, -lees, -schrijf en rekenactiviteiten, besteden wij ook veel tijd en aandacht aan de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen. Wij willen tijdens en na de lesdag aandacht geven aan de technische, creatieve, culturele en sociale-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ik vind het belangrijk om de leerlingen goed te kunnen laten ontwikkelen tot zelfstandige en autonome mensen in onze samenleving. En ze daar alle kansen voor geven. Dat maakt dat onze school een divers aanbod verzorgt voor brede schoolactiviteiten.

Tijdens en na schooltijd worden er brede schoolactiviteiten aangeboden voor alle leeftijdsgroepen. U wordt hierbij geïnformeerd over de activiteiten die op dit moment georganiseerd worden. Ons aanbod willen we in de toekomst verder uitbreiden met huiswerkbegeleiding en muziek na schooltijd.

Techniekonderwijs: Elke maandag worden er technieklessen aangeboden door Thijs van der Pijl (Technisch College) voor de leerlingen van alle onderwijsteams. Vanaf december organiseert Mad Science een blok met technieklessen na schooltijd op school. 

Danslessen: Elke maandag worden er danslessen aangeboden door Trudy van Velzen (Centrum voor de Kunsten) voor de leerlingen van alle onderwijsteams. 

Muziekonderwijs: Elke vrijdag worden er muzieklessen aangeboden door Iris Steiner (Centrum voor de Kunsten) voor de leerlingen van alle onderwijsteams. 

Beeldende vorming: Elke maandag vanaf januari 2021 worden er Creadoe lessen aangeboden door Jacqueline Hoenselaar voor de leerlingen van alle onderwijsteams. Ook na schooltijd worden er Creadoe lessen aangeboden.

Bewegingsonderwijs: Elke donderdag worden de gymlessen voor onderwijsteam 3-4, 5-6 en 7-8 verzorgd door leerkrachten die bevoegd zijn om bewegingsonderwijs aan te bieden. 

Sport- en spelactiviteiten: Na schooltijd kunnen de leerlingen gebruik maken van een sport-en spelprogramma in de wijk. Daarnaast gaat er in het voorjaar 2021 een sportactiviteit op het schoolplein georganiseerd worden.

Rots en watertraining: Onze gedragsspecialist Suzanne Allard geeft Rots en watertrainingen op de woensdag tijdens schooltijd aan kleine groepen leerlingen. De samenstelling van de groepen veranderen gedurende het schooljaar. 

Typevaardigheid: De leerlingen van groep 7 kunnen hun typevaardigheid trainen en een diploma hiervoor behalen. Op woensdag na schooltijd kunnen de leerlingen bij Rowana Does, oefenen met het programma Ticken. 

Schooljudo: Tussen januari en juni 2021 wordt er op vrijdag schooljudo aangeboden door de organisatie Schooljudo. Tijdens en na schooltijd kunnen leerlingen hieraan meedoen. 

Schaken: De schaaklessen worden na schooltijd op maandag en woensdag georganiseerd Bart-Piet, van de schaakvereniging de Wijker Toren, voor leerlingen van het leerjaar 4 t/m 7.

Vanaf januari 2021 worden er na schooltijd judolessen en creadoe lessen aangeboden. U krijgt hier binnenkort meer informatie over. De kinderen ontvangen een flyer en kunnen zich dan inschrijven.

Het lesaanbod tijdens schooltijd wordt door de school gefinancierd vanuit de regeling achterstandenbeleid en door subsidiebeleid. Het aanbod na schooltijd wordt deels door de school gefinancierd, door subsidies en een bijdrage van Gemeente Beverwijk. Daarnaast vragen we voor de activiteiten een kleine bijdrage van de ouders. 

Onze school staat voor kansengelijkheid. Dat maakt dat het aanbod tijdens schooltijd en na schooltijd voor alle kinderen mogelijk moet zijn. Kinderen die opgroeien in een gezin met ouders met een laag inkomen (minimabeleid) komen in aanmerking voor een regeling wat betreft de eigen bijdrage. Neem contact op met de directie van de school.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd over de brede schoolactiviteiten op onze school. 

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Informatie over het sinterklaasfeest

Beste ouders/verzorgers,

Dit jaar vieren we het Sinterklaasfeest anders dan we gewend zijn. Sinterklaas en zijn piet zullen dit jaar niet buiten op het schoolplein verwelkomd worden. De reden hiervan zijn de coronamaatregelen. Wij willen jullie dan ook vragen om na het afzetten van uw kind op vrijdag 4 december, direct het schoolplein te verlaten.

Sinterklaas is op deze dag al in de school en zal de kinderen om de beurt op het Sleutelplein ontvangen. Ook zal er dit jaar maar 1 piet zijn. Sinterklaas en zijn piet zitten op afstand van de kinderen en elkaar. De kleuters begroeten sint en piet per groep. De andere leerlingen zullen per onderwijsteam naar het Sleutelplein gaan. Het snoepgoed dat piet uitdeelt is voorverpakt.

De leerlingen van het onderwijsteam 5-6 en 7-8 maken surprises voor elkaar. Verdere informatie hierover ontvangt u van de leerkrachten. De surprises kunnen op donderdag 3 december van 14.15-15.00 uur naar het eigen lokaal gebracht worden. Ook op deze dag mogen ouders niet in de school komen. De surprise moet echt door uw kind zelf naar binnen gebracht worden. Houd hier rekening tijdens het maken van de surprise. Maak de surprise niet te groot of te zwaar.

Ook dit jaar gaan we er met elkaar weer een mooi feest voor maken voor de kinderen!

Met vriendelijke groet,

De sintcommissieBrief van Stichting Fedra

Beste ouders, verzorgers,

In de bijlage vindt u een brief van het bestuur van Stichting Fedra. Onderwerp: decembermaand en corona.

decembermaand en corona
Schoolfruit deze week

Het schoolfruit voor deze week is :

Woensdag: worteltjes

Donderdag: banaan

Vrijdag: appel


Als uw kind iets niet lust, dan mag u zelf ander fruit meegeven.

Schoolfruit vanaf volgende week 11 november

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

Onze school ontvangt 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.

Vanaf volgende week krijgt uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. U hoeft dus alleen op maandag en dinsdag zelf fruit mee te geven.


Filmpje: Tips van een vader die zijn kinderen groente en fruit meegeeft.

24 januari 2020
Schoolwapps
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein