De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Rapport op vrijdag 5 maart

Beste ouders, verzorgers,


Morgen krijgt uw kind in leerjaar 3 tot en met 7 het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis.

Dit rapport zal er door de Corona omstandigheden anders uitzien dan u gewend bent. Aangezien er geen Cito toetsen zijn afgenomen in de groepen 3 t/m 7, zijn deze ook niet in dit rapport verwerkt. Het is een verkorte versie van het normale rapport met daarin de bevindingen van het thuisonderwijs.

Tijdens de oudergesprekken kunt u vragen stellen over het rapport van uw kind.

Bericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

Wat was het fijn om deze week de kinderen weer op school te zien. We zagen veel blije gezichten en blauwe Sleutelbloemtruien. Vol enthousiasme en motivatie volgden de kinderen de lessen. We zien dat de kinderen mooie stappen in hun ontwikkeling hebben doormaakt. Het gemak van vele leerlingen om flexibel om te gaan met de nieuwe afspraken in de school, zegt voldoende. En dat stelt ons zo tevreden. 

We zien dat het 's morgens bij het brengen van de kinderen nog druk is bij het hek. Het is ook zo jammer dat u niet even de tijd krijgt om uitgebreid afscheid te nemen. Dat horen we ook terug van de ouders. Tegelijk zien we dat de kinderen heel goed zelfstandig het schoolplein op komen en naar de klas lopen. Zorg goed voor uw eigen gezondheid en houd goed afstand van de andere ouders. Een besmetting in een gezin kan nu ook direct gevolgen hebben op school en in de groep van uw kind(eren).

De sneeuw zorgt er deze week voor dat we veel buiten spelen met de kinderen en de tijd van de gymlessen inhalen door buitenspeeltijd. Het is ook prachtig weer voor beweging in de openlucht. We mogen op dit moment nog geen lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal geven. We gaan er vanuit dat we dit in de toekomst weer snel kunnen oppakken. 

Afgelopen dinsdagavond heb ik een overleg met de MR gehad. Daar werd uitgesproken door de oudergeleding dat er nog steeds zorgen zijn over het testen en vaccineren van kinderen op school. Ook krijg ik van ouders hier mailberichten over. Ik heb hier al eerder iets over gezegd in een bericht via Schoolwapps. Ik ga het nogmaals herhalen: de school gaat u niet verplichten om uw kind te laten testen op corona of te vaccineren. U bent verantwoordelijk voor uw kind en u bent degene die besluit wat er met uw kind gebeurt. 

Als er een positieve besmetting op school wordt vastgesteld, dan wordt u daarover geïnformeerd. Als uw kind in thuisquarantaine moet, dan is het aan de ouders om te besluiten of u uw kind na 5 dagen laat testen. De school gaat u niets verplichten.

Ik wil u een goed weekend toewensen, geniet nog even van het koude weer. Misschien de ijzers uit het vet halen en een rondje schaatsen met de kinderen. Of gewoon lekker thuis en samen een spelletje spelen. 

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Basisschool De Sleutelbloem

Schoolwapps krijgt een andere naam: Klasbord Ouderapp

Op woensdag 17 februari zal onze ouderportaal SchoolWapps 2.0 een andere naam en logo krijgen, namelijk Klasbord Ouderapp! Hiervoor hoef je alleen de app op je telefoon te updaten. Verder verandert er niets: je hoeft niet opnieuw in te loggen of aan te melden.

Met vriendelijke groet,

Team SchoolWapps & Klasbord Ouderapp

De nieuwe juf stelt zich voor

Beste ouders/verzorgers,


Inmiddels ben ik sinds 1 januari werkzaam op de Sleutelbloem. De kinderen hebben mij al enige keren gezien in de filmpjes voor groep 1/2 of via de Zoom voor 1/2a. Want dat is de groep die ik wekelijks op donderdag en vrijdag mag begeleiden. Omdat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, stel ik mij graag even aan u voor.


Mijn naam is dus Maaike van der Hulst en ik woon in Castricum. Ik woon daar met mijn man Daan en mijn twee kinderen Jip (meisje) van 15 en Geert (jongen) van 13. Jip zit op het Clusius College en Geert op het Jac P Thijsse college, beide in Castricum.

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Oud Ade, een piepklein dorpje bij Leiden in de buurt. Wij woonden op een boerderij met melkvee en een kaasmakerij. 

Mijn hobby's zijn handwerken (haken, breien en naaien), knutselen, lezen en spelletjes spelen. Samen met mijn man Daan zeil ik graag, we proberen dit steeds een beetje beter te leren en verder te komen. En wij hebben ook onze hond Ebby, een labrador, waar we graag lange stukken mee wandelen. Onze kat Kitty is een wildebras die vooral in en om het huis rondrent.

Als juf heb ik gewerkt in Amsterdam, Oude Wetering en de afgelopen 10 jaar op de Beverwijkse Montessorischool. Ik heb er heel veel zin in om nu op de Sleutelbloem te komen werken en ik hoop dat wij elkaar binnenkort kunnen ontmoeten!


Vriendelijke groet,

Maaike van der Hulst

Bericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

We zijn nu al een aantal weken bezig met het thuisonderwijs en de noodopvang op school. In de onderbouw organiseren we korte momenten met de leerlingen waarin we online elkaar zien en spreken. De ouders ontvangen elke week een lesbrief met daarbij de links voor de instructiefilmpjes. In de midden- en bovenbouw werken we met Teams en krijgen de leerlingen online instructies aangeboden van de leerkrachten.

Elke dag komt er een groep leerlingen naar de noodopvang. De onderwijsassistenten en enkele leerkrachten organiseren de opvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen en voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen. De noodopvang is de afgelopen weken gegroeid, we zien dat meer ouders met vitale beroepen hier gebruik van willen maken. Dat betekent tegelijk dat de groepen groeien en we nu wel de maximale groepsgrootte hebben bereikt. Dat maakt dat er geen plek meer is voor meer leerlingen uit kwetsbare gezinnen. En dat betreuren we, we hebben helaas geen andere mogelijkheden meer. 

De opvang heeft een maximale grootte, dat komt omdat de leerkrachten op school of thuis lessen voorbereiden, live instructies aanbieden, contact onderhouden met ouders en externen en de administratie moeten bijhouden. De leerkrachten hebben nu extra werkzaamheden erbij gekregen door de opvang en het online onderwijs. Ik zie dat de leerkrachten zich inzetten om het zo goed mogelijk te organiseren en daar ben ik ook heel blij mee.

We hebben deze week nieuwe richtlijnen van de overheid gekregen betreffende corona besmettingen binnen de school. Er is een handreiking geschreven voor 0 tot 12 jaar voor contact- en uitbraakonderzoek. Hieruit blijkt dat leerlingen en personeel, bij een positieve besmetting in het onderwijsteam, allemaal een quarantaineadvies krijgen van 10 dagen. Na 5 dagen kan er een test worden afgenomen, wanneer dit negatief is wordt het quarantaineadvies opgeheven.

Dus de kinderen die nu naar de noodopvang gaan op school zijn verdeeld in cohorten. Elk onderwijsteam is een cohort, ook de peuteropvang is een cohort. De leerlingen en personeelsleden van de cohorten mogen zich niet meer mengen met andere cohorten.

Ik wil de ouders met leerlingen die gebruik maken van de noodopvang het volgende meegeven; als er een besmetting wordt vastgesteld in het cohort waarin uw kind verblijft, dan kan uw kind niet naar school. Er geldt een quarantaineadvies en daarnaast is er ook geen personeel meer beschikbaar voor de noodopvang. Zorg ervoor dat u altijd een back-up heeft voor uw kind(eren). 

Op het moment dat ik deze brief schrijf, ga ik ervanuit dat de school weer open gaat op 8 februari. Dat is 2 weken voor de voorjaarsvakantie. Op het moment dat de school weer opengaat, wil ik u vragen om weer afscheid te nemen bij het hek van de school en daarna direct weg te gaan. U bent even niet meer welkom op het schoolplein. We hopen dit zeker in de toekomst weer te veranderen, maar voor nu kan het niet anders. 

Volgende week is er weer een persconferentie gepland en krijgen we te horen of het basisonderwijs weer opengaat. Wanneer dit het geval blijkt te zijn, dan ontvangt u hierover bericht. Ik informeer u dan over de corona gerelateerde afspraken en het onderwijs. 

Ik hoor van meerdere ouders dat het thuisonderwijs best wel een uitdaging is. Thuiswerken en tegelijk de kinderen ook thuis hebben en helpen bij het schoolwerk kan niet altijd goed georganiseerd worden. En dat begrijpen we goed, we hebben hier zelf ook mee te maken. Vele collega's hebben ook nog jonge kinderen thuis, ook zij lopen er tegenaan dat het niet altijd lekker loopt. Wij vinden het welbevinden van de kinderen belangrijk, maar ook uw welbevinden. En als een dag met thuisonderwijs niet goed lukt, dan krijgt u de volgende dag weer een nieuwe kans. We zijn dankbaar voor uw hulp en begeleiding. En we zijn ook heel trots, trots op hoe we samen nu met het onderwijs bezig zijn.

De leerkrachten zijn goed bereikbaar, schroom niet. Als u een vraag heeft, u kunt altijd contact leggen met de leerkrachten.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur Basisschool de Sleutelbloem Corona-moe (bericht van de GGD)

GGDflits Corona-moe

Hoe help je je kind zich aan de coronamaatregelen te houden? Wat als je kind bezorgd of angstig is? En hoe voorkom je zelf dat je 'corona-moe' wordt? Op deze en andere vragen geeft presentatrice Fiona antwoord in dit filmpje.

Meer informatie;

Coronavirus - informatie voor ouders

Coronavirus | Informatie over ouderschap | Opvoeden.nl

Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | NJi tm 7 jaar

Coronavirus - informatie voor kinderen | NJi

Coronavirus - informatie voor jongeren en jongvolwassenen | NJi

Maak je je zorgen over je kind? Of heb je zelf opvoedondersteuning nodig? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. Zij kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en verwijzen. Een afspraak maken kan op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl

Update app

Beste ouders,


Er is weer een update van de Schoolwapps app. Voor een goede werking van de app, verzoeken wij u deze meteen te installeren.


Nieuwe functie: Het uiterlijk van de tijdlijn en het menu van de mobiele app is aangepast. In komende updates zal de rest van het uiterlijk van de mobiele app ook aangepast worden!

Plannen nieuw schoolplein

Beste ouders en verzorgers,

Door de sluiting van de school en alle corona gerelateerde zaken, heb ik u nog niet eerder kunnen informeren over de ontwikkelingen van het nieuwe schoolplein.

We zijn vorig schooljaar gestart met het maken van plannen om het schoolplein te vernieuwen. We hebben gesproken met meerdere partijen en ons goed laten informeren over alle wensen.

Een groep leerkrachten heeft samen met de directie gesproken over het vergroenen van het schoolplein, de mogelijkheid om buiten les te kunnen geven en ook voldoende speelplekken voor onze leerlingen.

We richten ons op een schoolplein dat tijdens en na schooltijd goed gebruikt kan worden door onze leerlingen. Samen met tuinarchitect Arjan Boekel zijn we tot een visueel plan gekomen. U kunt op de afbeelding de eerste schetsen zien. Dat betekent nog niet dat dit het eindresultaat zal zijn, maar we krijgen wel steeds meer beeld van onze ideeën. En daar zijn we blij mee.

In januari vervolgen we de gesprekken om tot een conceptplan te komen. We gaan u zeker goed op de hoogte houden en informeren u later over de planning en het definitieve plan.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Home Start

Home-Start: Een steuntje in de rug krijgen of geven

Als gezin heb je het wel eens lastig: ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contacten met vrienden en familie, problemen met geld of er zijn spanningen. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is het fijn als iemand tijd heeft om te luisteren, met je meedenkt over de opvoeding en jou hierbij praktische hulp en tips biedt. Een vrijwilliger van Home-Start kan dan zo’n steuntje in de rug bieden.

Alle vrijwilligers van Home-Start hebben opvoedervaring en volgen een voorbereidingstraining. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een coördinator. Een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een vast gezin, komt een dagdeel in de week en kan voor langere tijd blijven. Als ouder geef je zelf aan wat jouw behoefte is; jouw vraag staat centraal.

Wil je meer weten, heb je behoefte aan ondersteuning of lijkt het je leuk om zelf een gezin te ondersteunen? Je kunt voor meer informatie terecht bij de coördinator (zie hieronder), op de site www.home-start.nl of contact opnemen met de zorgcoördinator van de school.

De coördinator van Home-start Beverwijk – Heemskerk is Saskia Erkelens, T :06-45 30 44 09

Bericht van de GGD

De lockdown is een feit. Ook voor scholen zijn het onrustige tijden.

 

Als jeugdgezondheidszorg blijven wij ook in deze periode bereikbaar, zowel voor de scholen als de ouders.

Hier informeren de ouders graag over.

In de bijlage treft u:

-         Een flyer voor ouders

 Schroom niet om bij vragen of zorgen contact met ons op te nemen.

 

Hartelijke groet en wij wensen u toch fijne feestdagen.

 

Medewerkers Jeugdgezondheidszorg

GGD Kennemerland

Flyer ouders jeugdgezondheidszorg in corona tijd 20201217
24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein