De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
PET-IJmond nu ook voor ouders!

PET-IJmond nu ook voor ouders!

Van basisschool naar voortgezet onderwijs; jongeren maken die keus vaak samen met hun ouders. Techport biedt daarom voor ouders twee momenten om een kijkje te nemen in de toekomst van hun kind. Welke nieuwe beroepen komen eraan, welke beroepen zullen verdwijnen en met welke opleiding ben je het beste voorbereid op de toekomst? Eén ding is zeker: als je voor techniek en technologie kiest, zit je altijd goed!

Aanmelden kan hier!

Dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 uur

Doe de Online PET-Quiz | ouder/kind

Donderdag 8 oktober 2021 van 15.30 tot 17.00 uur

PET-IJmond: nu ook voor ouders

Bekijk ook de video’s

Hoe ziet het vernieuwde vmbo eruit? Wil je weten of Technasium ook voor havoleerlingen is? Dit en nog veel meer vind je op de Techport YouTube Playlist speciaal voor ouders.

Meer weten? Kijk op Techport Technologieweek - Techport - voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie

HR Programma TECHNOLOGIEWEEK OUDERS 09 2021 v1
Nationaal plan onderwijs: We gaan op excursie met het onderwijsteam!!

Beste ouders en verzorgers,

Wij willen u de komende weken informeren over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Gedurende de komende 2 schooljaren krijgt elke basisschool budget om te kunnen investeren in de ontwikkeling van het onderwijs aan de kinderen. De school ontvangt NPO gelden voor het aanpakken van vertragingen bij kinderen ontstaan door de coronatijd.

De school heeft een plan geschreven voor dit schooljaar waar ook met de MR over is gesproken en waar de MR instemming voor heeft verleend. Het is een uitgebreid plan met vele verschillende doelstellingen en activiteiten. 

Wij gaan u dit schooljaar herhaaldelijk informeren over de activiteiten die van deze NPO gelden gefinancierd worden. Zo bent u goed op de hoogte van de extra's de komende 2 leerjaren.

Eén van de doelstellingen is het uitbreiden van de algemene kennis over de omgeving rondom de school, de maatschappij en samenleving. We willen een extra impuls geven aan taal, woordenschat en sociale vorming. Dit gaan we doen door het organiseren van excursies. 

In alle onderwijsteams wordt er thematisch onderwijs aangeboden. We combineren aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ICT, techniek en cultuur in 5 grote thema's per schooljaar. Bij elk thema wordt er dit schooljaar een passende excursie georganiseerd. Passend bij de leeftijd en interesses van de kinderen. Zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, theater, bedrijf, winkel etc. U wordt door het onderwijsteam geïnformeerd over de excursies. Uw hulp kan ook worden gevraagd bij vervoer en/of begeleiding.

We zijn ervan overtuigd dat deze excursies van grote waarde zullen zijn voor de brede ontwikkeling van de kinderen. We zijn verheugd dat we de financiën hebben om dit te kunnen organiseren. We gaan er een mooi educatief jaar van maken met vele leuke uitstapjes.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie Kindcentrum De Sleutelbloem 


Ouders in de school

Beste ouders en verzorgers,

Wij, het team van De Sleutelbloem, willen u informeren over een gezamenlijk besluit wat ook besproken is met de MR van de school. 

In de ochtend willen we de kinderen van de onderwijsteams 1-2 en 2-3-4 blijven ontvangen op het schoolplein. De mentoren staan buiten om de kinderen te verzamelen in de vakken en mee naar binnen te nemen. De kinderen van de onderwijsteams 5-6 en 7-8 lopen direct bij aankomst zelfstandig naar binnen. 

We hebben het afgelopen jaar ervaren dat de start van de dag, zonder ouders in de gangen en lokalen voor de kinderen heel prettig en goed is. We zien rust en structuur. De kinderen zijn een stuk zelfredzamer geworden en we kunnen sneller starten met de les. Wij hebben dit als een groot voordeel ervaren en willen dit in de toekomst behouden.

In de middag, na schooltijd, bent u van harte welkom om even naar binnen te lopen om de mentor te kunnen spreken, maar ook om samen met uw kind het lokaal binnen te gaan en te zien waar ze mee bezig zijn.

Binnenkort wordt de 1,5 meter regel opgeheven. Dat maakt het een stukje makkelijker om ook weer groepen ouders in de school uit te nodigen. Zo hebben we afgelopen dinsdagavond de startbijeenkomst van de activiteitencommissie georganiseerd.

Voor startende (nieuwe) leerlingen hebben we een andere afspraak. Tijdens de wenmomenten gaan de ouders mee naar binnen en nemen op de gang voor het lokaal afscheid. Dat verandert ook niet. 

Vrijdag 15 oktober organiseren we ook weer een kijkmiddag voor ouders, verzorgers en andere familieleden die eens binnen willen kijken. Zo kunnen de kinderen laten zien waar ze aan gewerkt hebben de afgelopen weken.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de mentor(en) van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Het team van De Sleutelbloem

Vandalisme rondom school

Beste ouders en verzorgers,


Ik wil u hierbij informeren over vandalisme en ouders rondom de school.


Helaas heeft de school wel eens te maken met vandalisme. Door de oplettendheid van de buurt kan er vaak snel worden opgetreden. Op het moment dat er iets is vernield aan het schoolgebouw, worden de kosten betaald door Gemeente Beverwijk. Dat is niet zo voor het schoolplein. 

Tijdens de zomervakantie hebben we de zandbak van de kleuters afgesloten met een net en kabelbinders. Helaas zijn deze losgemaakt en is het net van de zandbak weggehaald. Hierdoor hebben katten hun behoeften gedaan in de zandbak waardoor de kleuters nu niet meer in de zandbak kunnen spelen. 

De school gaat nu de kosten (€650,-) betalen om het zand te vernieuwen. Het is dus belangrijk dat het net na schooltijd over de zandbak blijft gespannen.


We hopen dit schooljaar besluiten te nemen over het vernieuwen van het schoolplein en dan een start te kunnen maken. De tekening is klaar en de begroting wordt nu opgemaakt. Het gaat een prachtig plein worden met voor iedere leeftijd genoeg speelplezier en uitdaging. We hebben er zin in om er iets moois van te maken!


Dan sluit ik mijn bericht af met een verzoek van de buurt. De buurtbewoners zijn goed betrokken bij de school. Regelmatig krijgen we feedback van onze buurtbewoners over verschillende zaken. We hebben van een aantal buurtbewoners de vraag gekregen of de ouders op de stoepen weer op het schoolplein kunnen staan wachten. Doordat het schoolplein lange tijd niet gebruikt kon worden door ouders, zijn ouders zich gaan verzamelen op de stoepen rondom de school. De buurtbewoners ervaren overlast door ouders voor de voordeuren en tuintjes.

We willen u vragen weer op het schoolplein te komen staan, zodat we de buurt kunnen ontlasten. Dat zou voor iedereen heel prettig zijn. Ik wil u alvast bedanken voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,


Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie

Personeeltekort

Beste ouders en verzorgers,

We zijn dit schooljaar goed gestart. Ondertussen draaien alle onderwijsteams en weten de leerlingen wat er van hen wordt verwacht. Er zijn nog wat kleine aanpassingen en verschuivingen van personeel geweest om nog beter de verdeling van personeel over alle onderwijsteams te organiseren.


Zoals wij u al eerder hebben verteld, heeft ook onze school te maken met het lerarentekort. Het is een pittige uitdaging geweest voor de zomervakantie om voldoende personeel te vinden voor alle onderwijsteams. We hebben nu ook 2 leraren in opleiding (4e jaars Pabo studenten) die zelfstandig voor de groep mogen staan. Zo hebben we overal voldoende bezetting. 


Alleen is het niet voldoende wanneer er leerkrachten ziek of afwezig zijn. Vanuit onze basisformatie en de NPO gelden (Nationaal programma onderwijs) is er nu genoeg geld, maar we kunnen simpelweg geen leerkrachten vinden. En wij zijn niet de enige school die hier mee te maken heeft. 


Door het werken met onderwijsteams, leerkrachten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners kunnen we heel veel organiseren. Dat maakt dat we regelmatig intern vervangingen zelf kunnen oplossen. Maar een enkele keer lukt het niet. Wij willen uw medewerking en begrip vragen. Het blijft helaas voorkomen dat een leerjaar thuis moet blijven door het ontbreken van een leerkracht.


Ondertussen blijven we op zoek gaan naar geschikte oplossingen en streven we ernaar dat alle leerlingen onderwijs kunnen krijgen op school.


Met vriendelijke groet,


Angelique de Vries

Melanie Clots

Directie

Nieuw personeel stelt zich voor

JOS

Ik ben Jos Handgraaf. Ik ben 33 jaar en houd van fietsen, wandelen, films/series kijken en gamen. Ik ben (hopelijk bijna) getrouwd met Jenny (kon door Corona nog niet doorgaan) een heb een zoon genaamd Ferre en een poes Pippa. Ik sta alweer een tijd voor de klas. Ik ben meer dan 11 jaar geleden begonnen met invallen. Daarna kwam ik vrij snel in het speciaal onderwijs terecht. Mijn laatste baan was op de Zeearend, waar ik een aantal jaar groep 8 heb gedaan. Ik ben blij dat ik op de Sleutelbloem mag komen werken. Hier sta ik in OT 2/3/4 en geef ik les aan leerjaar 4. Daarnaast ben ik ook de zorgspecialist. Ik werk op ma-di-do-vr.

Met vriendelijke groet,

Jos Handgraaf


EVA

Beste ouders/ verzorgers van de Sleutelbloem,

Mijn naam is Eva Barnhoorn en ik kom dit schooljaar het team van de Sleutelbloem versterken als leraar in opleiding. Samen met Marjon Olthoff ben ik mentor van groep 1-2a op de donderdag en vrijdag. In mijn vrije tijd sport ik graag of ben ik met mijn vriendinnen leuke dingen aan het doen. Ik ben erg enthousiast en wil er een mooi schooljaar van maken!

Groetjes, Eva Barnhoorn

DEBBIE

Dit jaar werk ik als onderwijsassistent in onderwijs team 5/6. Zelf studeer ik aan de verkorte Pabo om uiteindelijk als leerkracht voor de klas te kunnen staan. Hiervoor loop ik tevens stage in groep 1/2. Mijn achtergrond is in de creatieve en grafische sector, maar ik heb dus de switch gemaakt naar het onderwijs. Ik vind het erg leuk dat ik deze kennis nu mee kan nemen voor de klas.

Groetjes, Debbie Ahuis

Hallo,

MERIJN

Als 'nieuweling' op de Sleutelbloem wil ik mijzelf graag even voorstellen. Mijn naam is Merijn Ettema en woon in Beverwijk. Ik ben bezig met mijn laatste jaar als Pabo student. Dit jaar mag ik 4 dagen in de week aanwezig zijn in OT 7/8 als leerkracht in opleiding. Laten we er met z'n allen er een mooi jaar van maken.

Groet, Merijn


AMBER

Beste ouders en verzorgers, 

Als nieuwe collega wil ik mij graag even aan u voorstellen. 

Ik ben Amber Kalkman, 20 jaar en wonend in Beverwijk. 

Ik ben 4 dagen aanwezig (ma t/m do) als onderwijsassistent in OT 7/8. Ook houd ik mij bezig met de schoolbibliotheek. Sommige van u hebben mij misschien al zien lopen maar even hallo zeggen mag altijd. 

Ik hoop dat we er samen een geweldig jaar van kunnen maken.  

Groetjes, Amber

BSO De Sleutelbloem (Partou)

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u informeren over de BSO, de opvang na schooltijd.

We zijn dit schooljaar gestart met de BSO in ons eigen gebouw. Partou is onze partner die de BSO organiseert. De BSO wordt aan de leerlingen van De Sleutelbloem aangeboden. Na schooltijd blijven de kinderen op school. Ze worden opgevangen in een lokaal, wat ook geschikt is gemaakt voor opvang na schooltijd. Daarnaast kunnen de kinderen gratis gebruik maken van het aanbod van de brede schoolactiviteiten.


Woensdag 1 september organiseert de BSO een klein feestje op het schoolplein. Rond 14.00 uur staan we met alle kinderen op het schoolplein om samen officieel de BSO te openen. 


Heeft u interesse in het gebruik van naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met Partou, www.partou.nl of kom een keertje kijken!


Met vriendelijke groet,


Angelique de Vries

Directeur

Weer naar school op maandag 23 augustus!

Beste ouders en verzorgers, 

We zitten in de laatste vakantieweek. Op school zijn we vanaf afgelopen maandag gestart met de voorbereiding voor komend schooljaar. Op vrijdag komt het gehele team bij elkaar voor nascholing, overleg en de laatste klussen in het schoolgebouw.  

Dit schooljaar zal het team de nascholing vervolgen op het gebied van spelling- en begrijpend lezen door een externe taal- en spellingspecialist. In leerjaar 3 ligt in het eerste deel van het schooljaar het accent op technisch leesonderwijs. Daarnaast gaan we ons dit schooljaar oriënteren op een nieuwe rekenmethode. We worden daarbij begeleid door een externe rekenspecialist. In het schooljaar 2022-2023 willen we graag starten met de nieuwe rekenmethode.   

Ook dit schooljaar hebben we studiedagen. Hierbij de data die ook terug te vinden zijn in de agenda van klasbord.  

Woensdag 15-9-2021 

Woensdag 6-10-2021 

Vrijdag 14-1-2022 

Maandag 28-3-2022 

Dinsdag 7-6-2022 

Het coronaprotocol voor het basisonderwijs is tijdens de zomervakantie gewijzigd. Hieronder een opsomming over de belangrijkste afspraken. 

De thuisblijfregels van personeel, de hygiënemaatregelen in de school en de ventilatie in de lokalen wijzigen niet. Wat wel veranderd is, zijn de volgende zaken; 

  • Gezondheidsafspraken; Leerlingen met verkoudheidsverschijnselen mogen weer naar school. Leerlingen met koorts blijven thuis. 
  • De cohorteringsmaatregelen zijn komen te vervallen. Dat betekent dat de leerlingen van de onderwijsteams weer door elkaar werken en spelen in en buiten het gebouw.  
  • Externen (vakdocenten en hulpverlening) mogen weer op school komen.  
  • In de ochtend ontvangen we de leerlingen van OT 1-2 en 3-4 in de vakken buiten op het schoolplein. Ouders mogen na schooltijd de school in, 1,5 meter tussen volwassenen blijft gelden. Ouders van nieuwe leerlingen mogen tijdens de wenmomenten meelopen naar de groep en nemen op de gang afscheid.  
  • Groepen naar huis; Wanneer we geen andere mogelijkheid hebben om personeel te vervangen bij ziekte, verlof of quarantaine, dan wordt de groep thuisgehouden. U wordt indien noodzakelijk geïnformeerd middels Klasbord.  

In de tweede en derde week van dit schooljaar worden de omgekeerde oudergesprekken georganiseerd. U krijgt dan weer de kans om de nieuwe mentor(en) te ontmoeten. U ontvangt in de eerste schoolweek een uitnodiging. 

Dit bericht wil ik afsluiten met het verwelkomen van 6 nieuwe collega’s. Eva Barnhoorn (leraar in opleiding, Pabo) komt te staan in groep 1/2a, Jos Handgraaf (leerkracht en zorgspecialist) en Amber Schweitzer (leraarondersteuner) komen het onderwijsteam 3-4 versterken. Debbie Ahuis (onderwijsassistent) is een nieuwe collega in onderwijsteam 5-6 en Merijn Ettema (leraar in opleiding, Pabo) en Amber Kalkman (onderwijsassistent) zijn nieuwe collega's in onderwijsteam 7-8. Het vinden van nieuw personeel was vorig schooljaar een pittige uitdaging. We zijn nog niet helemaal compleet, we hebben nog ruimte in onze formatie voor een leerkracht en onderwijsassistent. In september gaan we weer verder op zoek. 

De Sleutelbloem is vanaf dit schooljaar opleidingsschool. Dit wordt bovenschools georganiseerd door Stichting Fedra. Een opleidingsschool heeft meer Pabostudenten in de school die het vak in de praktijk gaan leren. 2 dagen in de week zijn de studenten aanwezig in de school en 3 dagen in de week gaan de studenten naar de Pabo. Susan Di Cicco is de schoolopleider en begeleidt samen met de Pabo de studenten.  

Vanaf 1 september vormt de school samen met de peuteropvang en de BSO een kindcentrum. Onze naam verandert dan in Kindcentrum De Sleutelbloem.  

De laatste vakantiedagen zijn nu gestart. Veel plezier en we zien elkaar volgende week. 

Met vriendelijke groet, 

Angelique de Vries en Melanie Clots 

Directie 

Bericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

Dit is alweer de laatste schoolweek van dit schooljaar. De zomervakantie start donderdag 8 juli 14.15 uur. We sluiten gezamenlijk het schooljaar af met alle teamleden en leerlingen op het schoolplein en tellen samen af. U bent welkom op het schoolplein, wilt u voldoende afstand van elkaar en de kinderen houden? We willen graag dat we allemaal gezond en coronavrij de vakantie in kunnen gaan. Ik ben niet aanwezig bij het aftelmoment om 14.10 uur vanwege een crematie van een familielid.

Het is een schooljaar geweest waarin veel is gebeurd. Door corona hebben we voor veel uitdagingen gestaan en hebben we op school het onderwijs moeten aanpassen. We hebben gezien dat voor veel kinderen het thuisonderwijs ook goed is geweest. Ouders, verzorgers, opa's en oma's zijn betrokken geweest bij het thuiswerk. En wat zijn we trots hierop. We hebben dit samen gedaan, we hebben samen het onderwijs voortgezet. En we hebben mooie ontwikkelingen gezien bij de leerlingen. Niet alleen cognitief, maar ook in zelfredzaamheid, zelfstandigheid en ICT-vaardigheden. Er is een prachtige prestatie neergezet door ons samen. Thuis en op school. Ouders, verzorgers, opa's en oma's en iedereen die ik vergeet, bedankt!

Een speciaal bedankje nog voor de hulpouders die het mogelijk hebben gemaakt dat ook dit schooljaar meerdere activiteiten werden georganiseerd. Zoals het Sinterklaasfeest bijvoorbeeld. We vinden het geweldig dat zoveel ouders betrokken zijn bij de Sleutelbloem. We zijn hier heel blij mee. Volgend schooljaar wordt de startbijeenkomst van de activiteitencommissie weer georganiseerd op 21 september. We nodigen dan alle ouders uit die willen aansluiten bij de organisatie van een feestactiviteit. U ontvangt in september hier meer informatie over.

In de tweede en derde week van het nieuwe schooljaar worden de omgekeerde oudergesprekken georganiseerd. U krijgt dan weer de kans om de nieuwe mentor(en) te ontmoeten. U ontvangt in de eerste schoolweek een uitnodiging.

Het team van de Sleutelbloem wenst iedereen een rustige en zonnige vakantie toe. Veel plezier!

Tot maandag 23 augustus!!

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur Basisschool De Sleutelbloem

Versoepelingen/wijzigingen in het coronaprotocol

Beste ouders/verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over de versoepelingen in het basisonderwijs betreffende de corona maatregelen. Ik heb instemming van de MR gekregen betreffende wijzigingen in het protocol. Een aantal zaken wijzigen niet, waaronder de thuisblijfregels van leerlingen en personeel, de hygiënemaatregelen in de school en de ventilatie in de lokalen. Na de zomervakantie zal ik u nogmaals informeren over mogelijk wijzigingen in het protocol.

De belangrijkste zaken heb ik hieronder voor u beschreven. 

De cohorteringsmaatregelen komen te vervallen. Dat betekent dat de leerlingen van de onderwijsteams weer door elkaar mogen werken en spelen in en buiten het gebouw. 

Externen (vakdocenten en hulpverlening) mogen weer op school komen. Dit hebben wij al eerder opgestart na de meivakantie. 

Ouders mogen de school in, 1,5 meter tussen volwassenen blijft gelden. In de ochtend blijven we de leerlingen van OT 1-2 en 3-4 ontvangen in de vakken buiten op het schoolplein. We kiezen bewust ervoor om deze eerder gemaakte schoolafspraak te handhaven. Het zorgt voor rust en orde in de school bij de start van de dag. Daarnaast kunnen wij de 1,5 meter regel niet handhaven doordat er te weinig ruimte is in de gangen. Ouders van nieuwe leerlingen mogen tijdens de wenmomenten meelopen naar de groep en nemen op de gang afscheid. Na schooltijd zijn de ouders weer welkom in het schoolgebouw.  

Advies over gespreide pauzes, begin- en eindtijden vervalt. De leerlingen mogen weer gemengd buitenspelen. 

Schoolkampen, schoolreisjes, excursies zijn toegestaan. Het kamp van groep 8 is al geweest. Er is te weinig tijd voor de zomervakantie om nog een schoolreisje te organiseren. Geen wijziging dus voor dit schooljaar. Volgend schooljaar gaan de excursies in het begin van het schooljaar weer opgepakt worden door het team. 

Musical groep 8 mag opgevoerd worden voor publiek met maximaal aantal personen per ruimte. Het OT 7-8 organiseert deze week 2 momenten na schooltijd voor ouders om de musical te bekijken. We spreiden de groep ouders over 2 middagen zodat we ons kunnen houden aan de 1,5 meter regel. Maandag 5 juli organiseren we een afscheidsavond voor de leerlingen en ouders buiten.

Gezondheidsafspraken. Leerlingen met verkoudheidsklachten en/of koorts blijven thuis. De regels omtrent gezondheid zijn niet gewijzigd. Iedereen met coronagerelateerde klachten kan niet naar school komen. We blijven het protocol hanteren betreffende de thuisblijfregels van de leerlingen en personeel.

Groepen naar huis. Wanneer we geen andere mogelijkheid hebben om personeel te vervangen bij ziekte, verlof of quarantaine, dan wordt de groep thuisgehouden. U wordt indien noodzakelijk geïnformeerd middels Klasbord. 

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur Basisschool de Sleutelbloem 24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein