De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Bericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

Het is al even geleden dat ik u heb geïnformeerd over het schoolprotocol rondom corona. Ik wil u hierbij informeren over een wijziging in het protocol en wat dat betekent voor het brengen en halen van de kinderen.

Vanaf volgende week maandag willen wij de ouders en verzorgers weer welkom heten op het schoolplein. We zien dat de corona maatregelingen langzamerhand steeds meer versoepeld worden. En dat betekent ook voor ons dat we meer vrijheden krijgen. 

U bent weer welkom op het schoolplein om afscheid te nemen van uw kind. De kinderen van de onderwijsteams 1-2 en 3-4 verzamelen zich samen met de leerkrachten in het vak vanaf 8.20 uur en zullen om 8.30 uur samen naar binnen lopen. 's Middags mogen de kinderen om 14.15 uur vanuit het vak weer opgehaald worden. De kinderen van onderwijsteam 5-6 en 7-8 mogen direct door naar binnen lopen.

Wel hebben we ons nu nog te houden aan de 1,5 m. regel. Wat betekent dat ik u wil vragen afstand te houden tot de leerkracht en de andere kinderen.

De laatste schoolweken zijn gestart. De Cito toetsen worden afgenomen en u ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een gesprek met de mentor om de resultaten te bespreken. Vanaf onderwijsteam 5-6 zijn de kinderen bij de gesprekken aanwezig.

Het zomerfeest kan ook dit schooljaar helaas niet georganiseerd worden. Wel hebben we als alternatief 'de Zandtovenaar' bekend van de Efteling en tv uitgenodigd voor een theatervoorstelling op woensdag 30 juni. Ook regelen we dan een lekkere lunch voor alle kinderen.

U ontvangt op de laatste schooldag het schoolrapport en we trakteren de kinderen nog op een ijsje van Marx O'Larry's.

Heeft u nog vragen over de laatste schoolweken, dan kunt u contact zoeken met de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

NIEUW! BSO op de Sleutelbloem. Inschrijven nu mogelijk.

Goed nieuws!


Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat na de vakantie Partou start met buitenschoolse opvang op de Sleutelbloem. Lees in de bijlage meer informatie over de bso en hoe je kunt inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Partou en de Sleutelbloem

BSO Sleutelbloem
Zomerlezen

Meld je aan voor de digitale bijeenkomst over zomerlezen met Manon Sikkel bij Bibliotheek IJmond Noord.

Lekker blijven lezen in de zomervakantie! Als ouder help je zo om het leesniveau van je kind tijdens de vakantie op peil te houden. Het kan zelfs het leesniveau verbeteren.

Bekend kinderboekenschrijfster en Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel en de leesconsulenten van de Bibliotheek IJmond Noord nodigen alle ouders van basisschoolkinderen in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee uit om maandag 21 juni van 20:00 tot 21:00 digitaal bij ons aan te schuiven.

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel is onder andere bekend van de boeken over Geheim agent oma, Elvis Watt en Izzy Love. Zij vertelt over hoe je het leesplezier van je kind kan behouden en geeft boekentips!

Via de chat kan je vragen stellen over (zomer)lezen, leuke en geschikte boeken voor basisschoolkinderen en wat de bibliotheek op dit gebied voor je kan betekenen.

Meld je aan via onze website:

https://www.bibliotheekijmondnoord.nl/actueel/agenda/lekker-blijven-lezen-in-de-zomervakantie-.html

Goed nieuws! We starten een BSO in het nieuwe schooljaar.

Beste ouders en verzorgers,

Ik heb goed nieuws met u te delen over de BSO, de buitenschoolse opvang, op De Sleutelbloem.

In het nieuwe schooljaar start De Sleutelbloem met een BSO in de school. Kinderopvangorganisatie Partou wordt onze partner en organiseert de BSO. 

Dat betekent dat onze leerlingen na schooltijd op school kunnen blijven en niet meer naar de opvang zouden hoeven buiten de school. We bieden u de mogelijkheid om hiervoor te kiezen. Het blijft altijd het besluit van de ouders om te kiezen met welke opvangorganisatie zij een samenwerking aan gaan.

We hebben uit de behoeftepeiling van vele ouders te horen gekregen dat zij interesse hebben in een BSO na schooltijd op de eigen school. De school ziet ook voordelen van een BSO op de school, de leerlingen hoeven zich na schooltijd niet te verplaatsen naar een andere locatie en het gebouw en het schoolplein zijn bekend.

De leerlingen worden na schooltijd opgevangen op het Speelplein waar voldoende speelmaterialen zijn voor verschillende leeftijden. Ook gaat er gebruikt gemaakt worden van de speelzaal en het schoolplein.

De brede schoolactiviteiten zijn een mooie toevoeging. De leerlingen die gebruik gaan maken van de BSO, mogen ook meedoen met de brede schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld dans, muziek, beeldende vorming, judo en huiswerkbegeleiding. 

Na de meivakantie ontvangt u meer informatie over de BSO en hoe u uw kind kunt inschrijven voor de BSO en wat de kosten zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Verkeersveiligheid rondom de school

Beste ouders/verzorgers,


Wij willen u verzoeken tijdens het brengen en ophalen van uw kinderen niet voor de huizen aan de overkant van het schoolplein te gaan staan. Buren hebben aangegeven dit niet prettig te vinden. 


Ook willen wij nogmaals oproepen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. De vele auto's zowel voor als achter de school zorgen in de ochtend en middag voor gevaarlijke situaties voor de kinderen. 


Alvast bedankt voor uw begrip.

Koningsspelen donderdag 22 april

Beste ouders/verzorgers,


Dit jaar doen we als school mee aan de Koningsspelen op donderdag 22 april. Op deze dag zullen de kinderen vooral veel bewegen en sporten. Het is handig als alle kinderen makkelijke kleding en schoenen aan hebben. 

Het liefst iets met de kleur oranje en vergeet die dag vooral onze Sleutelbloem hoodie niet aan te trekken.


Wat moeten de kinderen mee aan eten en drinken? 

Voor OT 1/2: tussendoortje/drinken + lunch

Voor OT 3/4 + 2D: tussendoortje/drinken

Voor OT 5/6: tussendoortje/drinken

Voor OT 7/8: tussendoortje/drinken

Er zal die dag ook gewoon schoolfruit zijn en de gezonde lunch wordt verzorgd op locatie voor OT 3/4, OT5/6 en OT7/8.


Voor OT 1/2 en OT 3/4 + 2D worden de Koningsspelen op het schoolplein verzorgd. OT 5/6 en 7/8 gaan lopend naar de locatie toe, maar dat houden wij nog even geheim. We houden de gewone schooltijden aan van 8.30 uur tot 14.15 uur. 

We hopen op mooi weer en een sportieve dag!


Sportieve groet,

team Sleutelbloem


Schoolfruit

Het schoolfruit deze week is:

Woensdag: komkommer

Donderdag: mandarijn

Vrijdag: appel

Als uw kind een bepaald fruit niet lust, mag u zelf ander fruit meegeven.

Bericht van directie over oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders en verzorgers,

U heeft deze week een brief van school ontvangen van uw kind met een uitleg over het oudertevredenheidsonderzoek.

Het oudertevredenheidsonderzoek wordt 1x in de 2 jaar afgenomen onder de ouders van de school. We hopen hiermee meer inzicht te krijgen over de tevredenheid onder ouders over het onderwijs en de visie van de school. De uitslag van het onderzoek kunt u later dit schooljaar vinden op de website; www.schoolopdekaart.nl

De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek, het leerlingtevredenheidsonderzoek en het medewerkertevredenheidsonderzoek worden besproken met het team en de MR van de school. We gebruiken de resultaten voor het jaarplan. We zijn kritisch en reflecteren op ons handelen, de communicatie met ouders en externen en de organisatie van het onderwijs op onze school.

Een grote groep ouders heeft de vragenlijst al ingevuld. Daar zijn we erg blij mee. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan wil ik u vragen dat alsnog te doen. Het onderzoek kan pas gebruikt worden als meer dan 1/3 van de ouders de vragenlijst ingevuld hebben. 

Hierbij de link voor het onderzoek: Scholen op de kaart Onderzoek

Ik wil u hierbij een goed weekend toewensen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur Basisschool de Sleutelbloem 

Fijn paasweekend!

Morgen en maandag zijn alle leerlingen vrij.


Fijne paasweekend namens het team van de Sleutelbloem!

Oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders/verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over het oudertevredenheidsonderzoek van 2021.

U ontvangt volgende week een brief met het verzoek om een korte vragenlijst online in te vullen. De vragen gaan over de kwaliteit van ons onderwijs. Alle scholen binnen Stichting Fedra organiseren in maart/april 2021 het oudertevredenheidsonderzoek. Het online onderzoek bestaat uit algemene vragen waardoor de school een indruk kan krijgen over de tevredenheid van de ouders over ons onderwijs.

Ondertussen werken wij nu al drie jaar met onderwijsteams. Elk schooljaar zijn er veranderingen geweest ten behoeven om het onderwijs te verbeteren. Dit schooljaar hebben we bijvoorbeeld een nieuwe lesmethode voor Spellingsonderwijs aangeschaft. We bieden ons onderwijs groepsdoorbrekend aan met als doel om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

We zijn benieuwd naar de ervaringen van de ouders en leerlingen. We willen u ook vragen om volgende week de online vragenlijst in te vullen, hoe meer ouders de vragen beantwoorden, hoe duidelijker het resultaat zal zijn.

De leerlingen uit leerjaar 6, 7 en 8 zijn ook bevraagd over het onderwijs middels een online vragenlijst.

U wordt later in het schooljaar geïnformeerd over de opbrengsten en bevindingen. Dit zal uiteindelijk verwerkt gaan worden in het jaarplan 2021- 2022.

Ik heb u hierbij al van te voren geïnformeerd over het oudertevredenheidsonderzoek. Volgende week ontvangt u meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein