Techniek

Door techniekdocent Henk van Wijngaarden
Alle onderwijsteamsTechniekdocent Henk van Wijngaarden is elke week op maandag aanwezig in de school. Naast zijn werk als vakdocent techniek op De Sleutelbloem, werkt Henk ook op het Technisch College in Velsen. Onder schooltijd biedt Henk alle kinderen van de Sleutelbloem technieklessen aan. Bij de kleuters zijn dit kleine, korte activiteiten, maar vanaf de hogere leerjaren werkt hij aan 'werkstukken' zoals Henk dat op het Technisch College noemt. Diverse technieken worden aangeboden met bijbehorend materiaal dat wij hier op school in bruikleen hebben. Na schooltijd werkt Henk 6 lessen lang aan technische werkstukken passend bij de leeftijd van uw kind! 

Dag: maandag
Tijd: 14.30-15.30 uur
Kosten: € 10,- voor 6 lessen